Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Numer PESEL

AKTUALNOŚCI
PUNKTY POMOCOWE
NUMER PESEL
REKOMPENSATY
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM


Zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy, który wjechał do Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.


Wniosek o nadanie numeru pesel

- miejsce składania wniosku: Urząd Miasta Sieradza - pokój nr 09

Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem telefonu 506-827-630 (w języku ukraińskim) w godzinach 8.00-14,00

Informacje dotyczące rejestracji w języku polskim - 43 826 61 78 (w godzinach 7.30 - 15.30)

*Obywatele Ukrainy, którzy ukończyli 12 rok życia muszą stawić się osobiście, ponieważ podczas składania wniosku będą pobierane odciski palców oraz podpis.

Niezbędne dokumenty:
•    paszport,
•    karta polaka,
•    inny dokument ze zdjęciem np.: prawo jazdy,
•    dokument potwierdzający urodzenie,
•    kolorowa fotografia o rozmiarze 35x45 mm.

Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną wniosek składa odpowiednio: rodzic, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, opiekun faktyczny.Реєстрація місця проживання громадянина України, який в'їхав до Республіки Польща з 24 лютого 2022 року


Заявка на номер PESEL

- місце подачі заявки: Мерія Серадза - кімната No 09

Будь ласка, заздалегідь запишіться на прийом за номером 506-827-630 між 8.00-14.00

Інформація про реєстрацію польською мовою - 43 826 61 78 (з 7.30 до 15.30)

*Громадяни України, яким виповнилося не менше 12 років, повинні з'явитися особисто, адже відбитки пальців і підписи будуть взяті при подачі заяви.

Необхідні документи:
• паспорт,
• Картка поляка,
• інший документ з фотографією, наприклад, водійські права,
• документ, що підтверджує народження,
• кольорова фотографія розміром 35х45 мм.

Для неповнолітньої або недієздатної особи заява подається відповідно: батько, опікун, куратор, тимчасовий опікун, фактичний опікун.