Post

aktualność

Aktualność Nowe oczyszczalnie wody w Sieradzu

Nowe oczyszczalnie wody w Sieradzu

W sieradzkim magistracie podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wraz z odcinkiem wylotowym kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Mostowej i Zakładników.

Wartość inwestycji to ponad 1,8 mln zł. Jej wykonawcą będzie firma „Zinsbud” Inżynieria Bezwykopowa z Pabianic. W ramach prac, w rejonie ul. Mostowej wykonany zostanie kolektor deszczowy o długości ok. 131 mb, w tym 18 m jako przewiert pod wałem przeciwpowodziowym wraz z niezbędnym uzbrojeniem w postaci studni żelbetowych, nowy wylot betonowy do rzeki Warty na końcu planowanej kanalizacji oraz rów otwarty o długości ok. 12 m na odcinku wylot - koryto rzeki, umocniony narzutem kamiennym z umocnieniem skarpy rzeki Warty na odcinku 10 m poniżej i powyżej wylotu materacami siatkowo-kamiennymi oraz oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych w postaci osadnika wirowego (dla usuwania zawiesin)  i lamelowego separatora substancji ropopochodnych dla osiągnięcia efektu oczyszczania wód opadowych.
W rejonie ul. Zakładników powstanie zaś kolektor deszczowy o długości ok. 208 m z niezbędnym uzbrojeniem w postaci studni żelbetowych, nowy wylot betonowy o długości ok. 60 m wraz z umocnieniem jego dna i skarp oraz identyczna oczyszczalnia wód, jak w przypadku ul. Mostowej.

Czas na wykonanie zadania mija wraz z końcem września 2020 roku.

Może Cię zainteresować

W trosce o most wantowy Komunikaty

W trosce o most wantowy

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem Komunikaty

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Pracuj u siebie. Zgłoszenie tylko do piątku Inne

Pracuj u siebie. Zgłoszenie tylko do piątku

Pracowity rok sieradzkich strażaków z OSP Inne

Pracowity rok sieradzkich strażaków z OSP

Komentarze