Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność #NiespieczRAKA

#NiespieczRAKA

Urząd Miasta Sieradza wraz ze szkołami podstawowymi z terenu miasta Sieradza wzięły udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka

Organizatorem akcji było Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym.
Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniowaniem UV podczas wakacyjnego odpoczynku to główny cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka. - Za pośrednictwem tegorocznego hasła: „Baw się dobrze!#NiespieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie - podkreślają organizatorzy akcji.

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska i Zofia Zborowska – Wrona. W myśl zasady „Baw się dobrze!#NiespieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

Komentarze