Post

aktualność

Aktualność Nauczyciele nagrodzeni

Nauczyciele nagrodzeni


14 października 2019 roku godz. 13.00 w Teatrze odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Podczas tego spotkania Prezydent Miasta Sieradza –  Paweł Osiewała w obecności lokalnych władz samorządowych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli i przedstawicieli rodziców wręczył nagrody dla nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2018/19 wykazali się szczególnymi osiągnięciami na rzecz sieradzkiej oświaty.

Nagrodę Prezydenta Miasta Sieradza otrzymało 16 nauczycieli.

 Swoje nagrody wręczyli także dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sieradz.

Łącznie nagrody dyrektorów otrzymało 79 nauczycieli, a w tym 19 nauczycieli przedszkoli, 60 nauczycieli szkół podstawowych.

Wszystkim pracownikom oświaty w mieście Prezydent Sieradza złożył najserdeczniejsze życzenia i podziękowal za ich prace na rzecz młodych sieradzan.

 

 

 

Może Cię zainteresować

Szkolni liderzy eTwinning Edukacja

Szkolni liderzy eTwinning

Jeszcze będzie pięknie Kultura

Jeszcze będzie pięknie

Można potwierdzić profil zaufany w UM Sieradz Komunikaty

Można potwierdzić profil zaufany w UM Sieradz

Muzyczne popisy online Inne

Muzyczne popisy online

Komentarze