Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Narodowy spis powszechny 2021

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Stanowisko komputerowe do samospisu w Gminnym Biurze Spisowym

Dla osób, które nie mają możliwości dokonania samospisu na własnym sprzęcie komputerowy istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego, mieszczącego się w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, pok. 013 (parter).
Stanowisko do samospisu dostępne jest w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek - piątek: 7:30 – 15:30).
Aby skorzystać z tej możliwości, należy wcześniej dokonać telefonicznej rezerwacji terminu pod numerem telefonu: 43 8266179.

Komunikaty
3 września


27 sierpnia


18 sierpnia

Zrób zakupy i spisz się. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście to zapraszamy 20 sierpnia i 21 sierpnia na... Zielony Ryneczek. W godzinach od 8 do 13, będzie tam działał punkt spisowy (od strony ul. Piastowskiej, w pobliżu "Lodówki Społecznej").

Warto podkreślić, że do końca września punkt spisowy działa także w Urzędzie Miasta Sieradza. Można do niego przyjść w dni robocze w godzinach od 9 do 15.

Pamiętajmy, że udział w spisie jest obowiązkowy.


24 czerwca


Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrzowie spisowi, którzy rozpoczęli swoją pracę 4 maja 2021 r. Spisać się można również w mobilnych punktach, które do końca trwania akcji będą systematycznie gościć w Sieradzu

Mobilne miejsca spisowe w Sieradzu

Lp.

MIEJSCE

DATA

GODZINA

1.

GALERIA DEKADA

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY

11:00 – 19:00

2.

PARAFIA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (FARA), UL. KOLEGIACKA 11, SIERADZ

PRZY MOBILNYM PUNKCIE SZCZEPIEŃ

01.08.2021 R. (NIEDZIELA)

10:00 – 18:00

3.

URZĄD MIASTA SIERADZA

02.08.2021 R. (PONIEDZIAŁEK)

09:00 – 15:30

4.

PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO (JAWOROWE),

ALEJA GRUNWALDZKA 8, SIERADZ

PRZY MOBILNYM PUNKCIE SZCZEPIEŃ

08.08.2021 R. (NIEDZIELA)

10:00 – 18:00

5.

URZĄD MIASTA SIERADZA

14.08.2021 R. (SOBOTA)

09:00 – 14:00

6.

OSP SIERADZ - MĘCKA WOLA

18.08.2021 R. (ŚRODA)

09:00 – 14:00

7.

URZĄD MIASTA SIERADZA

28.08.2021 R. (SOBOTA)

09:00 – 14:00

8.

OSP SIERADZ - MONICE

31.08.2021 R. (WTOREK)

09:00 – 14:00

9.

OSP SIERADZ – ZAPUSTA WIELKA

13.09.2021 R. (PONIEDZIAŁEK)

09:00 – 14:00


 


    Osoby zainteresowane skorzystaniem z mobilnego stanowiska do samospisu internetowego prosimy o przygotowanie takich informacji jak:
•    swój numer PESEL i nazwisko rodowe matki lub dane do logowania przez Profil Zaufany,
•    numer PESEL, datę urodzenia, wykonywany zawód, rodzaj działalności i adres miejsca pracy wszystkich członków gospodarstwa domowego,
•    informację o formie własności, powierzchni użytkowej w m2 oraz sposobie ogrzewania mieszkania.

    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy!

22 czerwcaOd 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają realizację wywiadów bezpośrednich w terenie

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.
•    Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.
•    Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).
•    Ze względu na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.
•    Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i dystansu społecznego.
Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:
•    imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
•    numer identyfikatora oraz hologram,
•    nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
•    podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
•    okres, na jaki identyfikator został wystawiony.
W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:
•    poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
•    poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
•    w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.
Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.
18 czerwca


25 maja


Do 31 maja można składać oferty na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Kandydat na rachmistrza powinien spełniać następujące warunki:

a)    mieć ukończone 18 lat,
b)    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
c)    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d)    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e)    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1.    przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
2.    zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3.    przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

19 maja
Konkurs "Złap reklamę NSP"

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego reklamę mobilną NSP 2021, promującą Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa łódzkiego i przesłaniu pliku ze zdjęciem do Organizatora. Organizator nagrodzi pierwszych 20 uczestników Konkursu w każdym miesiącu jego trwania.


14 maja


Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza
W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 17 maja br. na terenie gminy Miasto Sieradz, informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:
1.    Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
2.    Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.
Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:
•    Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.
•    Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
•    Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
•    Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
•    W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.
Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.
Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/ zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”.

13 maja
Live MRiPS, GUS i „Głosu Seniora” – Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów

Serdecznie zapraszamy 14 maja o godzinie 14:00 na #live pt. „Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów” organizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Głos Seniora i Główny Urząd Statystyczny.
Podczas spotkania poruszone zostaną wszystkie tematy związane z bezpiecznym udziałem seniorów w spisie powszechnym #NSP2021.
• Jak spisać się bezpiecznie?
• Jakie sytuacje powinny zwrócić uwagę seniorów?
• Jakie działania rachmistrzów nie powinny mieć miejsca?
• Jak zweryfikować tożsamość rachmistrza?
Na te oraz inne pytania odpowie dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i Generalny Komisarz Spisowy. Moderatorem spotkania online będzie Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO i redaktor naczelny „Głosu Seniora”.
Zapraszamy! Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Osoby obsługujące media społecznościowe prosimy o pomoc w obejrzeniu transmisji starszym członkom rodziny i innym zainteresowanym seniorom z ich środowiska: znajomym, sąsiadom, kolegom z pracy.
Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/279745873890289/
????️ Transmisja na żywo odbędzie się równocześnie na:
https://www.facebook.com/GlosSeniora/
https://www.facebook.com/mripsRP/
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny
https://www.youtube.com/user/MPiPSRP
#statystyki #BezpiecznySenior #SpiszSięBezpiecznie #BezpiecznySpis #LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy


12 maja10 maja
KONKURS na amatorski film promujący ideę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 „Dlaczego liczy się każdy?”

Konkurs organizowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi ma na celu promowanie idei Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz stwarza Uczestnikom możliwość zaprezentowania talentu, kreatywności i pomysłowości.

7 maja
KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI „LICZYMY SIĘ DLA POLSKI”

    Urząd Statystyczny w Łodzi organizuje konkurs plastyczny dla przedszkoli, który ma na celu promowanie idei i wartości Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jako źródła wiedzy na temat Polski i jej mieszkańców oraz umożliwia dzieciom zaprezentowanie swoich umiejętności plastycznych.
    Tematem konkursu jest przygotowanie plakatu ilustrującego hasło Narodowego Spisu Powszechnego „Liczymy się dla Polski”, zgodnego z ideą spisu ludności. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Prace konkursowe należy przesyłać na adres organizatora do 30 czerwca 2021 r.
    Urząd Statystyczny w Łodzi uruchomił stronę internetową poświęconą konkursowi, na której zamieszczony jest regulamin konkursu oraz aktualne informacje z nim związane: https://lodz.stat.gov.pl/nspkonkursprzedszkoli9 kwietnia
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis potrwa dłużej o 3 miesiące i zakończy się 30 września br. Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.
Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

Spisem objęte są:
•    osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
•    mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych
Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.
Metoda obowiązkowa:
•    samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.
Metody uzupełniające:
•    wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,
•    wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Zakres zbieranych danych:
•    charakterystyka demograficzna osób,
•    aktywność ekonomiczna osób,
•    poziom wykształcenia,
•    niepełnosprawność,
•    migracje wewnętrzne i zagraniczne,
•    charakterystyka etniczno-kulturowa,
•    stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).
Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej). Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.
Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.