Post

Nagrody i stypendia

Do 16 sierpnia 2018 r. Urząd Miasta Sieradza oczekiwał na wnioski na nagrody i stypendia edukacyjne przyznawane dla młodych sieradzan -  uczniów wszystkich typów szkół będących mieszkańcami Miasta Sieradza, których wiedza bądź osiągnięcia artystyczne wykraczały poza wymagania programowe szkół. Wnioski o przyznanie nagrody lub stypendium edukacyjnego za wybitne osiągnięcia należało składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1.

Program miał na celu wspieranie rozwoju utalentowanych uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskiwali w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia i chcieli się nadal rozwijać. Wyróżniający się w nauce uczniowie otrzymali specjalną gratyfikację finansową bądź rzeczową. Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych znajdują się w uchwale nr LI/353/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.