Post

aktualność

Aktualność Nabór wniosków o udzielenie dotacji

Nabór wniosków o udzielenie dotacji


Wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Sieradza należy składać w terminie od 22 września 2019 r. do 30 września 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Sieradza). Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym Zarządzeniu nr 200/2019 Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2020.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Sieradza określa uchwała nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 lutego 2018 r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 1136).

Wzór wniosku określa zarządzenie nr 174/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Sieradza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Miasto Sieradz.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 10.09.2019 pdf 192,42 KB 9
2 Zarzadzenie 174/2018 - wzór wniosku zabytki 23.08.2019 pdf 998,51 KB 20
3 Zarządzenie 200/2019 - nabór wniosków 23.08.2019 pdf 254,19 KB 12

Może Cię zainteresować

Spotkanie przy grobie księdza Apolinarego Leśniewskiego Kultura

Spotkanie przy grobie księdza Apolinarego Leśniewskiego

610. rocznica bitwy pod Grunwaldem W obiektywie

610. rocznica bitwy pod Grunwaldem

Sieradzkie strychy - Muzeum Okręgowe Kultura

Sieradzkie strychy - Muzeum Okręgowe

115 rocznica urodzin Arego Sternfelda Inne

115 rocznica urodzin Arego Sternfelda

Komentarze