Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Muzeum okręgowe

W latach 1948-1976 muzeum kierowała Zofia Neyman. W tym czasie powiększono muzeum o dwie kamienice w Rynku i udostępniono zwiedzającym wystawy stałe, a ilość eksponatów wzrosła do ponad 40000. Dla upamiętnienia Z. Neyman na budynku umieszczono pamiątkową tablicę jej poświęconą. Obecnie Muzeum Okręgowe posiada stałe wystawy obrazujące dzieje Sieradzkiego z zakresu archeologii, historii, historii sztuki i etnografii. Ten ostatni dział obejmuje także Sieradzki Park Etnograficzny mieszczący się przy ul. Grodzkiej. Z kolei w Tubądzinie mieści się Muzeum Walewskich - oddział Muzeum Sieradzkiego, który powstał w 1984 r. Muzeum w Sieradzu posiada również bibliotekę naukową i dział oświatowy. Organizuje i sprowadza liczne wystawy czasowe. Muzeum oferuje i zachęca do brania udziału w konkursach oraz lekcjach muzealnych. 

Placówka czynna jest codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godzinach: 
wtorek – 10:00 - 18:00 
środa-piątek – 10:00 - 16:00
sobota-niedziela – 10:00 - 15:00

Muzeum Okręgowe w Sieradzu
 
ul. Dominikańska 2 
98-200 Sieradz tel. (0-43) 827-16-39 fax. (0-43) 822-30-20 
www.muzeum-sieradz.com.pl 
e-mail: mos@pro.onet.pl