Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Moja woda wznowiona

Moja woda wznowiona

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wznowił nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”. Pula środków przewidziana dla obecnego naboru wynosi 2.700.000 zł.  

Każdy właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Do dofinansowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przez portal beneficjenta https://portal.wfosigw.lodz.pl/ przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne. Okres trwałości przedsięwzięcia to 3 lata od daty jego zakończenia. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Regulamin naboru wniosków w ramach programu znajduje się na stronie https://www.wfosigw.lodz.pl/images/_Regulamin_Moja_Woda_II__WFOS_%C5%81%C3%B3d%C5%BA.pdf

Pytania dotyczące naboru wniosków do Programu Priorytetowego „Moja Woda” można kierować pod poniższe numery telefonów:
•    42 20 71 480
•    42 66 34 159
•    42 66 34 194

lub mailowo na adres: mojawoda@wfosigw.lodz.pl

Może Cię zainteresować

Student szuka opinii Inne

Student szuka opinii

Nagrodzone przeszkody Sport

Nagrodzone przeszkody

Sieradzkie przedszkola z OZE Inwestycje

Sieradzkie przedszkola z OZE

Powszechny punkt szczepień w Sieradzu Komunikaty

Powszechny punkt szczepień w Sieradzu

Komentarze