Post

aktualność

Aktualność Modernizacja ul. Żabiej z dofinansowaniem

Modernizacja ul. Żabiej z dofinansowaniem

Miasto Sieradz otrzymało prawie 2 mln zł dotacji celowej na przebudowę ul. Żabiej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Symbolicznego przekazania dotacji dokonał wojewoda łódzki Zbigniew Rau. - Istota tego programu sprowadza się do tego, by mieszkańcy średniej wielkości ośrodków i tych mniejszych cieszyli się na co dzień przyzwoitą infrastrukturą drogową. Jest bezprecedensowy, jeśli chodzi nie tylko wielkość wyasygnowanych funduszy, ale i tempo ich przyznawania - wyjaśniał wojewoda.
- Te pieniądze pozwolą nam zrealizować to co zaplanowaliśmy w stu procentach. Dziś ceny wykonawstwa i robót tak drastycznie wzrosły, że pewnie musielibyśmy podejmować decyzję o rezygnacji z realizacji którejś z inwestycji. To więc wydatny wkład w rozwój infrastruktury w Sieradzu - dodawał prezydent Sieradza Paweł Osiewała. 
Przebudowa ul. Żabiej w Sieradzu to szeroki zakres prac dla wykonawcy, w tym roboty drogowe, instalowanie znaków drogowych, malowanie nawierzchni, rurociągi do odprowadzania wody burzowej, instalacje zasilania elektrycznego, instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ul. Żabiej na całej długości od ul. Szewskiej do ul. Sienkiewicza oraz przebudowę łącznika od ul. Żabiej do ul. Dominikańskiej. Prace polegać będą na wykonaniu robót przygotowawczych pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych związanych z budową jezdni, zjazdów, chodników, ciągu pieszo–jezdnego, wykonanie koryta oraz warstw wzmacniających podłoże i warstw podbudowy, ustawienie krawężników i obrzeży. Firma Bud-Trans wykona roboty nawierzchniowe związane z budową jezdni, zjazdów, chodników, utwardzeń, ścieków przy krawężnikach. Co ważne zakres prac obejmuje także regulację urządzeń w drodze i wymianę elementów odwodnienia liniowego. Na ul. Żabiej uregulowana zostanie kanalizacja deszczowa i odwodnienia, pojawi się nowe oświetlenie.

Wartość kontraktu opiewa na 3 210 000 zł brutto.Przetarg na wykonanie prac wygrała sieradzka firma Bud-Trans.

Wartość dotacji celowej to 1 916 188,00 PLN (jest to 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania wynoszących 2 395 235,00 PLN )

Sieradzki wykonawca ma czas do 31 października 2018 roku.

Może Cię zainteresować

Sieradz lubię TV - 10.08.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 10.08.2020

Sieradz lubię TV - 26.08.2020 Komunikaty

Sieradz lubię TV - 26.08.2020

Sieradz lubię TV - 08.09.2020 Komunikaty

Sieradz lubię TV - 08.09.2020

Dzień Strażnika Miejskiego Inne

Dzień Strażnika Miejskiego

Komentarze