Post

aktualność

Aktualność Miliony na miejskie drogi

Miliony na miejskie drogi

2,6 mln zł - na taką właśnie kwotę, Paweł Osiewała, prezydent Sieradza, podpisał umowy związane z dofinansowaniem inwestycji drogowych realizowanych przez Miasto.

Sieradz otrzyma wsparcie w łącznej wysokości ponad 2,6 mln zł na przebudowę ulicy Dzigorzewskiej oraz  budowę ulicy Sikorskiego, co stanowi 65% wartości tych inwestycji. Dotacja została przyznana w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Pierwsza w wymienionych inwestycji już się zakończyła, a suma dofinansowania wyniosła ponad 1,3 mln zł. Budowa nowej drogi od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3.Maja wraz z oświetleniem ulicznym zbliża się zaś ku końcowi. W tym przypadku dotacja z FDS wyniosła również nieco ponad 1,3 mln zł.

Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Może Cię zainteresować

Naklejki to podstawa Komunikaty

Naklejki to podstawa

Konsultacje społeczne - przebudowa drogi Komunikaty

Konsultacje społeczne - przebudowa drogi

Bezpłatna komunikacja miejska we Wszystkich Świętych Komunikaty

Bezpłatna komunikacja miejska we Wszystkich Świętych

Będzie remont  ul. P.O.W. Inwestycje

Będzie remont ul. P.O.W.

Komentarze