Post

aktualność

Aktualność Miliony dla sieradzkich szkół

Miliony dla sieradzkich szkół

Blisko 2 mln zł dofinansowania pozyskał sieradzki magistrat na realizację edukacyjnych projektów w trzech miejskich szkołach podstawowych.

Projekt „Droga do sukcesu” realizowany będzie w SP nr 10. Jego głównym celem głównym jest zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród 414 uczennic i 361 uczniów, podniesienie kompetencji 84 nauczycielek 14 nauczycieli oraz poprawa jakości procesu kształcenia w szkole. W jego ramach zakupionych zostanie także  ponad tysiąc pomocy dydaktycznych, w tym laptopy, tablety, sprzęt multimedialny, dywany interaktywne, zestawy do zajęć eksperymentalnych oraz nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć terapeutycznych. W pracowni przyrodniczej pojawią się nowe szafy, biurka a także mikroskopy. 
Dla uczniów prowadzonych będzie 25 różnego rodzaju zajęć (wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć terapeutycznych, m.in. projektowanie użytkowe, klub młodego przedsiębiorcy, muzykoterapia. Dzięki programowi nauczyciele będą mogli skorzystać ze studiów podyplomowych czy specjalistycznych kursów.
Wartość całego przedsięwzięcia to to 1.100.964,00 zł z czego 1.023.896,52 zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2020 r. 
Bardzo podobnie wygląda drugi z projektów, który realizowany będzie w SPI nr 8 oraz SP nr 9. „Sukces rośnie z nami”, bo tak nazywa się zadanie które swoim zasięgiem obejmie ponad 300 uczniów i 44 nauczycieli. Zarówno „Ósemka” jak i „Dziewiątka” doposażone zostaną w pomoce dydaktyczne, pracownie przedmiotowe i sprzęt z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zakupionych zostanie 1660 szt. pomocy, w tym sprzęt specjalistyczny dla dzieci z niepełnosprawnościami. W obu placówkach prowadzonych będzie 28 różnego rodzaju zajęć. Także i w tym przypadku nauczyciele będą mogli skorzystać ze studiów podyplomowych czy specjalistycznych kursów.
Wartość projektu „Sukces rośnie z nami” to 1.055.040,56 zł z czego 981.187,72 zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2020 r

FOT.Designed by Freepik

Może Cię zainteresować

Ruszyła rekrutacja do szkoły muzycznej Edukacja

Ruszyła rekrutacja do szkoły muzycznej

Rusza akcja Archiwum Pandemii A.D. 2020 Inne

Rusza akcja Archiwum Pandemii A.D. 2020

Konkurs fotograficzny - "Krajobrazy sieradzkie" Inne

Konkurs fotograficzny - "Krajobrazy sieradzkie"

Jest przetarg na budowę sali gimnastycznej Edukacja

Jest przetarg na budowę sali gimnastycznej

Komentarze