Post

aktualność

Aktualność Mikrogranty - spotkanie informacyjne

Mikrogranty - spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dla mieszkańców zainteresowanych skłądaniem wniosków w tej edycji mikrograntów.

Czwartek 20 i 26 września w godzinach 10:00 - 14:00 do dyspocyzji będą trenerzy, którzy posłużą wsparciem przy wypełnianiu wniosków. Spotkanie w Centrum Informacji Kulturalnej.

Od 27.08.2018 (poniedziałek) do 02.10.2018 (wtorek) trwa nabór wniosków na mikrogranty skierowany do społeczników i organizacji pozarządowych działających na rzecz Sieradza pod nazwą „Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych” Sieradz 2018. 

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć działające na rzecz miasta Sieradz organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne/samopomocowe za pośrednictwem lokalnych organizacji.

O JAKIE MIKROGRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach konkursumożna starać się o mikrogranty w wysokości:

od 1 000 zł do 5 000 zł – w przypadku młodej organizacji;

- od 1 000 zł do 4 000 zł – w przypadku inicjatyw lokalnych.

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem konkursu „Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych” jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców Sieradza oraz wzmocnienie młodych organizacji pozarządowych.

Zakres projektów:

a)  rozwój inicjatyw lokalnych związanych z zagospodarowaniem  czasu wolnego  i aktywności mieszkańców Miasta Sieradz.

b)  rozwój młodych organizacji pozarządowych (do 30 m-cy działania, przychód za rok 2017 - do 25 000 zł.)

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców. 
O dyżurach doradców będziemy informować na stronach internetowych Operatora.

Kontakt do doradców:

Krzysztof Smug – ksmug@opus.org.pl tel. 534 543 559 (doradztwo merytoryczne)

Agnieszka Furmaniak – afurmaniak@opus.org.pl tel. 509 899 449 (doradztwo finansowe)

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU: od 10.10.2018r. do 10.12.2018r.

Szczegóły dotyczące programu mikrograntów

Komentarze