Post

Mieszkanie plus


Proces przyjmowania ankiet już się zakończył.

Informujemy,  że  Miasto  Sieradz  ma  zamiar  przystąpić  do  programu  rządowego  pn. „Mieszkanie Plus”. Planuje się, że z tego programu w pierwszej kolejności będą mogły skorzystać rodziny, które nie mogą otrzymać mieszkania komunalnego, a ich dochody są zbyt niskie, aby wynająć czy kupić mieszkanie na rynku komercyjnym. Ponadto rząd przewiduje, że lokale będą mogły otrzymać osoby, które nie mają zdolności, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w banku. Program przewiduje dopłaty do czynszu, celem poprawienia dostępności mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających samodzielne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Dopłata planowana jest w okresie pierwszych 15 lat wynajmu mieszkania, a jej wysokość będzie zależeć od kryterium dochodowego   w   rodzinie.   Miasto   Sieradz   planuje   pilotażowo   wdrożyć   rządowy   program „Mieszkanie Plus” w ramach którego w mieście przewidywana jest budowa mieszkań o charakterze budownictwa wielorodzinnego. Realizacja inwestycji planowana jest przy nowo wybudowanym przedłużeniu ul. Sikorskiego. Przekazanie pierwszych mieszkań do eksploatacji planowane jest w 2023  roku.  Niniejsza  ankieta,  pomoże  określić  skalę  zainteresowania  rządowym  programem „Mieszkanie Plus” nie tylko wśród mieszkańców Sieradza, ale i tych, którzy chcieliby w nim dopiero zamieszkać. Państwa opinie i udzielone informacje będą przydatne przy opracowywaniu ewentualnej koncepcji wdrażania ww. programu i planowaniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.

Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej w terminie do 9 lutego 2020 roku:
–    osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz)
–    przesłanie (skanu ankiety z podpisami) drogą mailową na adres: mieszkanieplus@umsieradz.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Programu Mieszkanie Plus
Infolinia:  +48 801 801 596

Informacji na temat ankiet udziela:
Rafał Wojtczak
Urząd Miasta Sieradza
pok. nr 47 (II piętro)
tel. 43 826 61 47

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Ankieta Mieszkanie Plus 14.01.2020 pdf 230,05 KB 463