Post

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

O nas

  • mops@sieradz.home.pl
  • (43) 651 14 02
  • https://mops.sieradz.eu/
  • Polna Polna


MOPS, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją, do której warto się zwrócić zawsze, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji życiowej i nie jesteśmy w stanie poradzić sobie samodzielnie – w szczególności gdy dotknie nas lub naszych bliskich: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania.
MOPS pomoże nam także wówczas, gdy mamy trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zostaliśmy zwolnieni z zakładu karnego lub placówki opiekuńczo-wychowawczej. Szczególną opieką MOPS otacza rodziny wielodzietne, uchodźców, osoby niepełnosprawne, a także tych, których dotknęła jakakolwiek klęska (np. żywiołowa czy ekologiczna).