Post

Miejska Strefa Gospodarcza - PORTOWA

Osoba do kontaktu:
Rafał Wojtczak
e-mail: r.wojtczak@umsieradz.pl
tel. +48 43 826-61-11
www.sieradz.eu

Oferta w przygotowaniu.

Teren zlokalizowany w malowniczo położonej okolicy Sieradza w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty, Parku Staromiejskiego oraz atrakcyjnych terenów rekreacyjnych Miasta.