Post

aktualność

Aktualność Miasto pomaga Województwu i Powiatowi

Miasto pomaga Województwu i Powiatowi

Blisko 6 mln zł z budżetu miejskiego przeznaczonych zostanie na wsparcie samorządu powiatowego i wojewódzkiego w budowie oraz modernizacji dróg na terenie Sieradza. 

Nie każda droga w Sieradzu jest drogą miejską, co niestety wiąże się z tym, że władze Miasta nie mają bezpośredniego wpływu na zarządzanie infrastrukturą drogową na swoim terenie. Mamy więc w mieście drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne (miejskie), zarządzane przez różne instytucje, które nie zawsze dysponują odpowiednim budżetem, pozwalającym zająć się daną drogą w Sieradzu. Stąd właśnie wysiłki władz miejskich, by nie tylko pieniądze przeznaczać na modernizację własnych dróg, ale też wspomóc zarządców pozostałych.

Od czego jest współpraca. 

Tylko w tym i następnym roku z miejskiego budżetu na dofinansowanie inwestycji na drogach w Sieradzu, nie należących do Miasta, przeznaczonych zostanie blisko 6 mln zł. Sztandarowym przykładem współpracy między samorządami i... rządem jest rozbudowa ul. Widawskiej będącej częścią drogą powiatowej. Koszty inwestycji szacowane są na 13 150 800 zł. 60 proc. kosztów, czyli prawie 7,8 mln zł pokryje dotacja w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. - Brawa należą się samorządowcom, którzy postawili na współpracę - zachwala Karol Młynarczyk, wicewojewoda łódzki. Miasto Sieradz w tym przypadku jest drugim co do wielkości współfinansującym inwestycję. Z miejskiego budżetu na ten cel przeznaczono 3 mln zł. Wsparcie nie dziwi, bo w ramach zadania wyremontowany zostanie przecież ponad dwukilometrowy odcinek ul. Widawskiej znajdującej się w obrębie Sieradza. - Jestem dumny, że taką ważną inwestycję możemy zrealizować razem. To ogromne przedsięwzięcie - cieszy się Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.
Do przebudowy ul. Widawskiej dokłada się również w kwocie ok. 1 mln zł Gmina Sieradz. Łatwo więc policzyć, że zarządca drogi czyli Powiat Sieradzki na inwestycję wykłada ok. 1,3 mln zł. - Bez pomocy rządu, Miasta Sieradz i Gminy Sieradz nie byłoby nas zwyczajnie na to stać - mówiła podczas podpisania umowy na dofinansowanie przebudowy ul. Widawskiej Kazimiera Gotkowicz, wicestarosta sieradzki.
Co zatem będzie obejmować inwestycja? Między innymi poszerzenie jezdni do 6-7 m, wykonanie: ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m, zjazdów do posesji i na pola uprawne, oświetlenia ulicznego a także przebudowę mostu w miejscowości Podłężyce na przepust. W tej chwili Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu czeka na oferty od wykonawców. Zwycięzca przetargu będzie miał czas na wykonanie inwestycji do końca listopada przyszłego roku.

Kolej na Reymonta

Przebudowa ul. Widawskiej, to nie jedyne przedsięwzięcie Powiatu, w którym finansowo partycypować będzie Miasto. 450 tys. zł z miejskiego budżetu przeznaczonych zostanie na dofinansowanie kontynuacji budowy ul. Reymonta. Przypomnijmy, że jesienią 2016 r. zakończyła się bardzo duża inwestycja związana z przebudową pierwszego odcinka ul. Reymonta (do skrzyżowania z ul. Ludową) oraz al. Grunwaldzkiej. Remont ten również był wspólnym przedsięwzięciem Miasta i Powiatu (obie drogi są powiatowe) z udziałem środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Miejski budżet pokrył blisko 1,5 mln zł z ponad 7,7 mln całkowitych kosztów tej inwestycji.
Na 2020 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu zapowiada kontynuację prac, które miałby objąć kolejny fragment ul. Reymonta na odcinku od skrzyżowania z ul. Ludową do ronda na obwodnicy Sieradza. Całość prac, wg. szacunków ma kosztować ok. 5,5 mln zł, a ich realizacja zależy przede wszystkim, czy uda się na ten cel pozyskać dofinansowanie. Jego źródłem ma być Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. Stosowny wniosek złożony został jeszcze w sierpniu tego roku. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 85 proc.

I z Województwem też

Miasto w zakresie poprawy infrastruktury drogowej wspiera również drogi zarządzane przez łódzki Urząd Marszałkowski. W miejskim budżecie na lata 2019/20 zapisane są 2,1 mln zł na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II oraz 1.Maja, które są częścią dróg wojewódzkich. Zabezpieczona przez Miasto kwota stanowi 50 proc. szacowanej wartości zadania. Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsze wsparcie tej inwestycji ze strony sieradzkiego magistratu. W 2018 r. miejscowy Urząd Miasta ze środków własnych (123,6 tys. zł) opłacił przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji, którą opracowała bełchatowska firma Nivella. Budowę ronda determinuje przede wszystkim konieczność poprawy bezpieczeństwa. Rondo ma wymusić na kierowcach zmniejszenie prędkości na dojeździe do skrzyżowania, przy jednoczesnym zachowaniu płynności ruchu a także przejazdu pojazdów ciężarowych z przyczepami i autobusów. Na dojazdach do ronda zaprojektowano wysepki kanalizujące ruch. Jezdnia będzie wykonana z nawierzchni bitumicznej, chodniki oraz ciągi rowerowo-piesze z wibroprasowanej kostki betonowej. Budowa, wg. zapowiedzi władzy wojewódzkich ma ruszyć w przyszłym roku.

To nie koniec współpracy drogowej na linii Miasto - Województwo. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 480 na odcinku ul. P.O.W. w Sieradzu. prace mają objąć fragment drogi od skrzyżowania z ul. Zachodnią w stronę wylotu na Kalisz (mniej więcej do skrzyżowania z ul. Szlachecką), czyli w sumie ponad 700 m. Na długości tej wykonane zostanie frezowanie nawierzchni asfaltowych, rozebranie i ułożenie krawężników betonowych i ułożenie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. Przy okazji inwestycji oczyszczone zostaną również przydrożne rowy. - Cieszę się, że udało się przekonać Urząd Marszałkowski do kontynuowania prac przy ul. P.O.W. Mocno o to zabiegaliśmy - mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. Miasto wesprze finansowo władze wojewódzkie przy pracach. W miejskim budżecie na ten cel zarezerwowano 500 tys. zł.

Ile będzie kosztował remont ul. P.O.W.? To się okaże dopiero po wybraniu ostatecznej oferty. Potencjalni wykonawcy mają czas na złożenie ofert do 1 października. Prace remontowe mają się zakończyć do 29 listopada tego roku.

Może Cię zainteresować

Sieradz lubię TV - 13.05.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 13.05.2020

Dofinansowanie na budowę dróg Inwestycje

Dofinansowanie na budowę dróg

Zaproszenie do udziału w debacie Komunikaty

Zaproszenie do udziału w debacie

Rozpoczęły się prace na Koliba i Wnuka Inwestycje

Rozpoczęły się prace na Koliba i Wnuka

Komentarze