Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Miasto pomaga przedsiębiorcom

Miasto pomaga przedsiębiorcom


Z powodu pandemii koronawirusa SARS – CoV – 2 i jej skutków dla przedsiębiorców, Prezydent Miasta Sieradza podjął decyzję o udzieleniu bonifikaty dla przedsiębiorców będących najemcami lokali użytkowych znajdujących się w zasobach komunalnych Miasta.

Bonifikata dotyczy czynszu najmu. Najemcy lokali użytkowych, którzy chcieliby skorzystać z bonifikaty, powinni złożyć w Urzędzie Miasta Sieradza wniosek za pośrednictwem korespondencji elektronicznej – um@umsieradz.pl (w tytule prosimy napisać „Ulga czynszowa”) lub pocztą tradycyjną:

Urząd Miasta Sieradza
pl. Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
z dopiskiem „Ulga czynszowa”

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta (pod artykułem). We wniosku należy oznaczyć dane najemcy ubiegającego się o udzielenie bonifikaty, okres, którego bonifikata ma dotyczyć, a także zwięźle opisać okoliczności przemawiające za udzieleniem bonifikaty, w szczególności potwierdzające spadek obrotów itp., dotyczącej złej sytuacji ekonomicznej najemcy, pozostającej w związku z pandemią koronawirusa.
Podane informacje mogą podlegać późniejszej szczegółowej weryfikacji przez Urząd Miasta Sieradza i wówczas najemca może zostać zobowiązany do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku.

Informacje o bonifikatach czynszowych można uzyskać pod numerem telefonu: 43 826 61 63

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 253/2019 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Sieradz

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wniosek bonifikata opłat za lokal użytkowy w związku z pandemią koronawirusa 24.03.2020 pdf 245,5 KB 127

Może Cię zainteresować

Sieradz lubię TV 23.10.2020 Zdrowie

Sieradz lubię TV 23.10.2020

Profilaktyczna izolacja klasy w SPI nr 8 Zdrowie

Profilaktyczna izolacja klasy w SPI nr 8

Sieradz lubię TV 21.10.2020 Zdrowie

Sieradz lubię TV 21.10.2020

Sieradz lubię TV - 18.09.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 18.09.2020

Komentarze