Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Miasta partnerskie

Sieradz to 45-tysięczne miasto w centrum jednoczącej się Europy, o licznych walorach gospodarczych, historycznych i rekreacyjnych. Przekonani o własnej wartości pielęgnujemy lokalną tożsamość, której korzenie sięgają setki lat wstecz. Chcąc dzielić się tym bogactwem z innymi, w latach 90-tych Sieradz zdecydował się nawiązać partnerskie relacje z kilkoma miastami w Europie.


  Pierwszy list z propozycją nawiązania kontaktów przyszedł do Sieradza z 30 – tysięcznego, niemieckiego miasta Gaggenau, położonego w Badenii-Wirtembergii. W sierpniu 1996 roku, po kilkumiesięcznych ustaleniach, strona niemiecka przybyła do Sieradza z pierwszą oficjalną wizytą. Sześcioosobowej delegacji przewodniczył Nadburmistrz Michael Schulz. Podczas 3-dniowych konsultacji opracowano wstępne założenia dalszej współpracy, która w pierwszym etapie miała koncentrować się na kooperacji w dziedzinie oświaty oraz wymianie dzieci i młodzieży. W ramach rewizyty delegacja Sieradza odwiedziła Gaggenau w maju 1997 r. Podczas rozmów określono terminarz współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi obu miast, nad którymi mięli czuwać dyrektorzy i nauczyciele z poszczególnych szkół.

We wrześniu 1997 roku Sieradz uczestniczył w obchodach 75-lecia jednej z dzielnic Gaggenau, w trakcie których przedstawiono wyroby sieradzkich twórców i polskie potrawy. Niemieckiej publiczności zaprezentował się także Zespół Pieśni i Tańca "Sieradzanie". W tym samym czasie, podczas wizyty delegacji francuskiego miasta Annemasse w Gaggenau, Niemcy oznajmili stronie francuskiej o podjętej współpracy z Sieradzem i zaproponowali utworzenie partnerstwa, obejmującego trzy miasta (Gaggenau-Annemasse-Sieradz). Francuzi, których od ponad trzydziestu lat łączą podobne relacje z Niemcami, pozytywnie ustosunkowali się do tej propozycji. Następnie ustalono główne płaszczyzny działania oraz podjęto decyzję o sformalizowaniu dotychczasowej współpracy. 15 października 2000 roku władze Sieradza podpisały w Niemczech umowę o partnerstwie i przyjaźni z Gaggenau, stanowiącą ukoronowanie czteroletniej współpracy. Podpisaniu umowy patronowało Annemasse. Przy okazji doszło również do nawiązania kontaktów pomiędzy przedstawicielami Straży Pożarnej z Sieradza i Gaggenau. Rok później, w ramach podjętej współpracy w naszym mieście zorganizowano warsztaty ekologiczne. Z kolei w sierpniu 2002 roku odbyła się I Międzynarodowa Olimpiada Młodzieży z udziałem przedstawicieli z zaprzyjaźnionych miast. Gospodarzem było Gaggenau.

  W związku z oczekiwanym wejściem Polski do Unii Europejskiej, w 2003 roku Sieradz gościł Niemców, Francuzów i Chorwatów na spotkaniu, podczas którego wymieniano poglądy na temat integracji oraz rozszerzenia Unii Europejskiej. Za kanwę dyskusji posłużyła konferencja pt. “Samorząd gminny w UE”. W 2004 roku Sieradz ponownie był gospodarzem dużego przedsięwzięcia. Tym razem oferta została skierowana do gimnazjalistów. W maju odbyła się II Międzynarodowa Olimpiada Młodzieży. Do południa młodzież rywalizowała na stadionie, basenie i hali, a w wieczorem uczestniczyła w licznych imprezach kulturalno-rozrywkowych. Dwa miesiące później młodzi sieradzanie spędzili tydzień w Badenii-Wirtembergii, gdzie brali udział w trójstronnym spotkaniu ekologicznym. 

Zagraniczne kontakty to nie tylko współpraca polsko-niemiecko-francuska. W 1999 r. nawiązano przyjacielskie kontakty z chorwackimi miastami Gospić i Novalja oraz regionem Plitvićka Jezera. Zapoczątkowała je wizyta w Sieradzu Ambasadora Republiki Chorwacji w Polsce Zdenka Karakaśa oraz Radcy Handlowego Mai Planćić w lutym 1999 roku. Chorwaccy goście oprócz rozmów prowadzonych z władzami Sieradza, odwiedzili miejscowe firmy i spotkali się z lokalnymi przedsiębiorcami. Efektem tego była misja gospodarcza do Chorwacji (województwa Liczko-Senjskiego) w kwietniu 1999 r. oraz rewizyta w Sieradzu Wojewody Liczko-Senjskiego i burmistrzów w/w miast (październik 1999 r.), zakończona podpisaniem deklaracji o wzajemnej współpracy. Następnie, w ramach podtrzymania dobrych kontaktów, delegacja z Gospić przybyła na obchodzone w czerwcu 2003 roku “Dni Sieradza”. Rok później przedstawiciele naszego miasta odwiedzili Chorwatów. 

 

Komentarze