Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Lokalny program rewitalizacji

Zależy nam na aktywności mieszkańców - mówił podczas przedstawiania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023 Prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Przyjęty przez radnych projekt przez ostatnich kilka miesięcy tworzony był w oparciu o ministerialne wytyczne, ale przede wszystkim wskazane przez mieszkańców potrzeby. Dotąd rewitalizacja kojarzyła się przede wszystkim z remontem budynków, budową dróg czy innymi gruntownymi zmianami w infrastrukturze miasta. Dziś jej główny aspekt stanowi społeczeństwo. Dlatego na pierwszy plan wysuwają się potrzeby związane z rozwojem społeczeństwa i wynikające wprost z przeprowadzonej diagnozy.

Ponad sto tysięcy złotych dofinansowania z RPO WŁ otrzymał Sieradz na opracowanie tego programu. Od kwietnia 2017 roku poprzez spotkania, spacery badawcze, gry miejskie i happeningi przybliżaliśmy mieszkańcom miasta tematykę rewitalizacji. Rozpoczęły się analizy i obserwacje.  Spotkania, dyskusje we wszystkich obszarach miasta. Na ich podstawie powstał dokument pn: "Lokalny program rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2018-2023".  Wskazuje on obszary,  które w statystykach i parametrach wykazują największe braki. Analiza wskazała 3 takie obszary w Sieradzu: osiedle Dziewiarz i ul. Mickiewicza, osiedle Polna, Polna - Północ sięgając aż po Aleję Pokoju.

Te obszary wymagają pilnej interwencji ale nie ograniczamy się tylko do nich - mówił na konferencji Prezydent Sieradza.

Projekt został przyjęty przez radnych, czeka na akceptację Urzędu Marszałkowskiego. To wówczas Urząd Miasta Sieradza wdroży go w  życie i będzie składać aplikacje o dofinansowanie unijne. Program zakłada 13 propozycji "naprawczych" m.in. Klub 60+, Aktywny Sieradz, Planeta Sieradz, rozbudowa SCK. To ambitny plan, który do roku 2023 zakłada realizację oszacowaną na 180 milionów złotych.

  - To katalog działań otwartych. Hasłowo pokazane pomysły na miasto. Są to projekty infrastrukturalne, ale też miękkie oddziałujące na społeczeństwo. Chcielibyśmy, aby program  stał się takim drogowskazem dla mieszkańców Sieradza, by aktywnie włączyli się w realizację tego projektu, ale zanim się włączą to gorąco zapraszam by zapoznali się z tym dokumentem. To bardzo ciekawa analiza tego jak Sieradzanie dzisiaj żyją, jaka jest infrastruktura, gdzie występują problemy, jakie mamy bezrobocie, ilu nas jest i w jakim wieku. To kopalnia wiedzy i drogowskaz pokazujący dokąd zmierzamy by w 2023  żyło się wygodniej, przyjemniej i ciekawiej. Proszę mieszkańców, by dokument nie był martwym dokumentem. Najbardziej zależałoby mi na tym by mieszkańców włączyć w aktywność - bo to chyba w dzisiejszych czasach dla włodarzy, dla mnie jako Prezydenta bardzo istotne.

Wśród przedsięwzięć, które mają przyczynić się do zwiększenia aktywności społecznej i wsparcia działań ukierunkowanych na społeczność lokalną należy wymienić między innymi stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej czy stworzenie kompleksowego programu działań społecznych. Projekty rewitalizacyjne pomogą zmienić również wygląd przestrzeni miejskiej – w tym zakresie planuje się poprawę atrakcyjności istniejących terenów rekreacyjnych między innymi poprzez zagospodarowanie zieleni, wyposażenie ich w niezbędne dla rozwoju aktywności mieszkańców elementy takie jak place zabaw, strefy sportowe.  Część projektów zakłada działania wielu różnych podmiotów na rzecz realizacji wspólnego celu, co przyczyni się do skuteczniejszego przeciwdziałania zidentyfikowanym zjawiskom kryzysowym. Ponadto Program Rewitalizacji integruje różne źródła finansowania przedsięwzięć, które będą oddziaływać́ na poprawę̨ stanu obszaru zdegradowanego zarówno bezpośrednio, jak i w sposób pośredni. Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Sieradzu, w zakładce Rewitalizacja będą cyklicznie umieszczane informacje dotyczące postępów we wdrażaniu procesu rewitalizacji. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz do aktywnego włączania się w partnerstwa na rzecz realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Na tym etapie miasto Sieradz przedkłada program rewitalizacji do zatwierdzenia Urzędowi Marszałkowskiemu. Proces akceptacji programu powinien zakończyć się w połowie grudnia.

Program będzie realizowany od stycznia 2018 roku.
90 proc. kwoty przeznaczonej na stworzenie programu rewitalizacji pochodziło z dofinansowania przekazanego w  ramach programu realizowanego przez Województwo Łódzkie i Ministerstwo Rozwoju. Łączny zakładany koszt to 112000 zł – realizacja zamknęła się jednak w kwocie prawie 77 tysięcy złotych.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 LPR dla Miasta Sieradza na lata 2018-23 27.12.2018 pdf 5,85 MB 338