Post

aktualność

Aktualność Lipcowa sesja Rady Miejskiej

Lipcowa sesja Rady Miejskiej

W dniu 19 lipca 2018 roku o godz. 14.00 w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1 odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018. Porządek Sesji:

 1.   Otwarcie Sesji.
 2.   Przedstawienie porządku LIII Sesji.
 3.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4.   Przyjęcie protokółu z LII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5.   Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6.   Informacja Prezydenta Miasta Sieradza  - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
 8.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 9.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Sieradza.
 10.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 480 - ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu
 11.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z basenu letniego w Sieradzu przy ul. Portowej.
 12.   Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sieradza.
 13.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sieradza.
 14.   Komunikaty i ogłoszenia.
 15.   Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

XXI Sesja Rady Miejskiej. Zaproszenie Komunikaty

XXI Sesja Rady Miejskiej. Zaproszenie

Remont Urzędu Miasta. Zmiany od 20 stycznia Komunikaty

Remont Urzędu Miasta. Zmiany od 20 stycznia

Budżet Sieradza na 2020 przyjęty Inne

Budżet Sieradza na 2020 przyjęty

Zmiana godzin pracy Urzędu w Wigilię Komunikaty

Zmiana godzin pracy Urzędu w Wigilię

Komentarze