Post

aktualność

Aktualność Lipcowa sesja Rady Miejskiej

Lipcowa sesja Rady Miejskiej

W dniu 19 lipca 2018 roku o godz. 14.00 w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1 odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018. Porządek Sesji:

 1.   Otwarcie Sesji.
 2.   Przedstawienie porządku LIII Sesji.
 3.   Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4.   Przyjęcie protokółu z LII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5.   Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców  - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 6.   Informacja Prezydenta Miasta Sieradza  - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
 8.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 9.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Sieradza.
 10.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 480 - ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu
 11.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z basenu letniego w Sieradzu przy ul. Portowej.
 12.   Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Sieradza.
 13.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Sieradza.
 14.   Komunikaty i ogłoszenia.
 15.   Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Podziękowania za Przedszkoliadę Inne

Podziękowania za Przedszkoliadę

Komunikat PEC Sp. z o.o. w Sieradzu Komunikaty

Komunikat PEC Sp. z o.o. w Sieradzu

Ostrzeżenie przed silnymi wiatrami Komunikaty

Ostrzeżenie przed silnymi wiatrami

Pracuj u siebie. Zgłoszenie tylko do piątku Inne

Pracuj u siebie. Zgłoszenie tylko do piątku

Komentarze