Post

aktualność

Aktualność Konsultacje społeczne - przebudowa drogi

Konsultacje społeczne - przebudowa drogi

26 września 2019 r. (czwartek) odbędą się konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 479 do miejscowości Ruda przebiegającej przez teren Miasta Sieradz i Gminy Sieradz.

Zachęcając do udziału w konsultacjach informujemy, iż w/w konsultacje umożliwiają zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz wniesienie swoich uwag do proponowanych rozwiązań. Ponieważ, jak wynika z naszych doświadczeń dzięki tego typu konsultacjom można uniknąć nieporozumień na etapie realizacji inwestycji prosi się zainteresowanych mieszkańców
o czynny udział w przygotowywanych spotkaniach.
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu informuje, że w konsultacjach weźmie udział również projektant dokumentacji, z związku z tym będzie możliwe bezpośrednie zgłaszanie uwag i nanoszenie zmian, np. co do lokalizacji zjazdów do posesji, czy pól uprawnych.
Na konsultacje, które odbędą się 26 września 2019 r. /czwartek/ o godz. 17.00 w sali OSP w miejscowości Ruda szczególnie zapraszamy mieszkańców, których nieruchomości zlokalizowane są w sąsiedztwie o przedmiotowej drogi oaz wszystkich zainteresowanych inwestycją.

Może Cię zainteresować

Sieradz lubię TV - 8.05.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 8.05.2020

Sieradz w czasie pandemii 17.04.2020 Relacje

Sieradz w czasie pandemii 17.04.2020

Sieradz lubię TV - 20.05.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 20.05.2020

PSZOK prawie normalnie Komunikaty

PSZOK prawie normalnie

Komentarze