Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Sieradza do 2030 roku

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Sieradza do 2030 roku

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy dzisiaj konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Sieradza do 2030r., które potrwają do 2 czerwca 2021r.

Strategia rozwoju jest najważniejszym dokumentem Miasta określającym wizję i cele polityki miasta w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia.


Poddany konsultacjom społecznym projekt Strategii jest odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania i wyzwania, które stoją przed nami przez najbliższe 10 lat. Przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której oczekiwanym efektem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców Miasta Sieradza w każdym z proponowanych obszarów.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii oraz wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Liczymy na Państwa aktywny udział w konsultacjach oraz opinie o proponowanych kierunkach rozwoju.

Ankieta do formularza zgłaszania uwag i propozycji do projektu Strategii:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/sieradz_konsultacje

Dokumenty do pobrania:

  1. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030
  2. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta Sieradza
  3. Uchwała o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii.

Udostępniamy również link do zgłoszenia własnych pomysłów dotyczących rozwoju Sieradza:Może Cię zainteresować

Szybsze połączenia i nowe przystanki na trasie ŁKA

Szybsze połączenia i nowe przystanki na trasie ŁKA

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja Relacje

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Budowa oczyszczalni zakończona Inwestycje

Budowa oczyszczalni zakończona

Trzech chętnych na most Inwestycje

Trzech chętnych na most

Komentarze