Post

aktualność

Aktualność Konkurs fotograficzny - "Krajobrazy sieradzkie"

Konkurs fotograficzny - "Krajobrazy sieradzkie"


Sieradzki magistrat w ramach projektu "Edukacja Przyrodnicza Sieradzan 2020" organizuje konkurs fotograficzny "Krajobrazy sieradzkie", którego efektem będzie kalendarz na rok 2021.

Celem konkursu jest wskazanie na konieczność ochrony krajobrazu jako ważnego elementu życia ludzi, zwłaszcza tych zamieszkujących w miastach. 25% terenów miejskich objęte jest Nadwarciańskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Większość tego terenu to ciekawa przyrodniczo dolina rzeki Warty, która przecina miasto na część prawo i lewobrzeżną. 12 zwycięskich fotografii konkursowych zdobić będą karty kalendarza. Promocję kalendarza planuje się na 20.10.2020 Dzień Krajobrazu - ustanowiony z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. W ten sposób, w mieście, gdzie na dużej powierzchni krajobraz podlega ochronie, chcemy uświadomić jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń. Krajobraz ma bowiem realny wpływ na jakość naszego życia. Harmonijny krajobraz sprzyja tworzeniu się więzi społecznych, człowiek silniej utożsamia się z otoczeniem harmonijnym i racjonalnie ukształtowanym. Ponadto, jako środowisko życia, krajobraz wpływa na działalność twórczą i inspiruje do działania, sprzyja rozwojowi kultury i sztuki, niejednokrotnie stanowi o tożsamości lokalnej społeczności. Wysoka jakość krajobrazu przekłada się również na wymierne i mierzalne korzyści ekonomiczne. Pomimo tak wielu ról, jakie pełni krajobraz dla człowieka, jego wartość jest wciąż niedoceniana i niedostrzegana.

  • Każdy autor może przedstawić maksymalnie 2 prace w postaci pojedynczych zdjęć.   
  • Prace konkursowe należy złożyć w dwóch Wersjach: odbitki i pliki elektroniczne. Odbitki konkursowe muszą być wykonane z rozdzielczością minimum 300 dpi na papierze fotograficznym o wymiarach minimum 21x14cm. Prace w wersji elektronicznej należy zapisać na płycie CD lub DVD w formacie JPG lub TIFF. Odbitki konkursowe powinny odzwierciedlać jakość techniczną oraz kompozycję kolorystyczną i przestrzenną prac.
  • Każda fotografia powinna zostać podpisana na jej odwrocie imieniem i nazwiskiem autora.
  • Fotografie należy dostarczyć do Referatu Ekologii i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Sieradza pokój nr 46 w terminie do 10 września 2020r.
  • Do fotografii należy dołączyć pisemne oświadczenie uczestnika konkursu (wg wzoru przedstawionego w pkt VII regulaminu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru przedstawionego w pkt VIII regulaminu).
  • Uczestników konkursu obowiązuje zasada etycznego podejścia do przyrody, zgodnego z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Zadaniem uczestników konkursu będzie uwiecznienie na fotografii pięknych krajobrazów doliny rzecznej i okolic naszego miasta. Spośród nich wybranych zostanie 12 najlepszych, które zdobić będą karty wydanego z tej okazji kalendarza ściennego.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Barbara Rogozińska tel. 43 826 61 46 e-mail: b.rogozinska@umsieradz.pl

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Zarzadzenie w sprawie konkursu Krajobrazy sieradzkie 07.07.2020 pdf 633,13 KB 20
2 Oświadczenie uczestnika Krajobrazy sieradzkie 07.07.2020 docx 14,41 KB 18
3 Oświadczenie RODO uczestnika Krajobrazy sieradzkie 07.07.2020 docx 14,41 KB 11

Może Cię zainteresować

O inwestycjach w Sieradzu-Męce Relacje

O inwestycjach w Sieradzu-Męce

XXXI sesja Rady Miejskiej w Sieradzu - zapowiedź Rada Miejska

XXXI sesja Rady Miejskiej w Sieradzu - zapowiedź

Stan alarmowy BRAVO-CRP Komunikaty

Stan alarmowy BRAVO-CRP

Rozbudowa SP nr 4 Inwestycje

Rozbudowa SP nr 4

Komentarze