Post

aktualność

Aktualność Konkurs. Do wygrania albumy "Antoine"

Konkurs. Do wygrania albumy "Antoine"

Aktualizacja

Zakończyliśmy przyjmowanie konkursowych zgłoszeń. Niestety żadnej osobie, która wzięła udział w konkursie, nie udzieliła prawidłowej odpowiedzi. Obraz został podarowany Muzeum Teatralnemu w Warszawie.

Kolejny konkurs, w którym do wygrania będą albumy "Antoine" ogłosimy pod koniec lutego.

Tak, jak obiecaliśmy. Ogłaszamy konkurs, w którym do wygrania jest dziesięć albumów "Antoine" autorstwa Ewy Ziembińskiej. Przypomnijmy albumy wydane zostały przez Urząd Miasta Sieradza z okacji 10. jubileuszowej edycji Open Hair Festival w 2018 r. Albumu nie można nigdzie kupić.

Pytanie konkursowe:

Któremu muzeum Antoni Cierplikowski podarował swój portret w stroju księcia perskiego, namalowany przez Bolesława Czedekowskiego?

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres promocja@umsieradz.pl. W tytule maila prosimy podać: Konkurs Antoine".

Dziesięć pierwszych osób, które przyślą prawidłowe odpowiedzi otrzyma album "Antoine".

Wysłanie wiadomości z odpowiedzią konkursową jest jednoznaczne z akceptacją poniższej informacji:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, informujemy:
1)    Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Gmina Miasto Sieradz, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 43-826-61-16, fax 43-822-30-05, e-mail: um@umsieradz.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@umsieradz.pl;
2)    Celem przetwarzania danych przez administratora jest konkurs: Konkurs Antoine
3)    Zakres przetwarzanych przez administratora danych obejmuje imię, nazwisko, adres korespondencyjny/
4)    Pani/Pana* dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
5)    Posiada Pani/Pan* prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
6)    Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcie konkursu
7)    Jeżeli Pani/Pana* dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody, ma Pani/Pan* prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
8)    Przetwarzanie* Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do konkursu. Konsekwencją odmowy lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
9)    W sytuacjach, określonych w przepisach, przysługuje Pani/Panu* prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
10)     Przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, w przypadku naruszenia przepisów podczas przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych;
11)    W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie, ale dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Może Cię zainteresować

Koncert i rekrutacja do szkoły muzycznej Komunikaty

Koncert i rekrutacja do szkoły muzycznej

Spotkanie z Ewą Cielesz Kultura

Spotkanie z Ewą Cielesz

Tło na pierwszym planie... Allan Starski i Wiesława Starska Kultura

Tło na pierwszym planie... Allan Starski i Wiesława Starska

Koncert na 2 orkiestry... dęte Relacje

Koncert na 2 orkiestry... dęte

Komentarze