Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Kongres Ducha Pracy w Sieradzu

Kongres Ducha Pracy w Sieradzu

W Sieradzu zakończył 2-dniowy Kongres Ducha Pracy Ludzkiej. Podczas dwóch dni Kongresu odbyły się 2 główne debaty i 14 debat tematycznych. Tytuły debat są myślami Prymasa Tysiąclecia z jego dzieła „Duch Pracy Ludzkiej". Ich tematyka będzie związana bezpośrednio z doświadczeniami tego wybitnego Kapłana w ramach teologii pracy. Główną ideą wydarzenia było pogłębienie myśli Prymasa, dotyczącej pracy ludzkiej oraz refleksja nad tym, jak aktualna jest ona dla nas dzisiaj i jaki przekaz niesie dla kolejnych pokoleń.

W debacie, której myślą przewodnią był cytat " Ślepe posłuszeństwo w pracy, zwalniające człowieka z własnej myśli, może tylko w bardzo wyjątkowych okolicznościach nie być szkodliwe" wziął udział Paweł Osiewała, prezydent miasta Sieradza, który mówił o relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikami.

Zwieńczeniem Kongresu był spektakl Teatru Exit "Pieśń nad Pieśniami"

Może Cię zainteresować

Malowanki w Filii nr 1 Kultura

Malowanki w Filii nr 1

Uroczystości rocznicowe Komunikaty

Uroczystości rocznicowe

Duża drogowa inwestycja Inwestycje

Duża drogowa inwestycja

LXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Zapowiedź Rada Miejska

LXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Zapowiedź

Komentarze