Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Komunikat MPWiK w związku z koronawirusem

Komunikat MPWiK w związku z koronawirusem

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewody Łódzkiego i władz samorządowych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu ze względu na szczególny charakter realizowanej działalności – zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków informuje, że od dnia 12 marca 2020 roku punkty kasowe w Urzędzie Miasta Sieradza i w Przedsiębiorstwie zostają zamknięte do odwołania. Wpłat najbezpieczniej jest dokonywać drogą elektroniczną.

Jednocześnie prosimy klientów o ograniczenie wizyt w Przedsiębiorstwie. Pisma oraz wnioski można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bok@mpwiksieradz.pl. Telefonicznych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa w godzinach od 7:00 do 15:00 pod nr 43 82 86 200.

Decyzją Zarządu Spółki zaprzestaje się odczytów wodomierzy nie posiadających możliwości zdalnego odczytu. Wskazanie stanu wodomierza można zgłosić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W innych przypadkach Spółka wystawi fakturę na podstawie średniego zużycia z ostatnich trzech miesięcy. Rozliczenie rzeczywiste nastąpi po wznowieniu odczytów wodomierzy.
Ograniczenia obowiązują od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania.

Komentarze