Post

aktualność

Aktualność Kompostowniki 4.0

Kompostowniki 4.0

To już ostatnia tura wydawania kompostownika. Proszę o odebranie kompostownika w wyznaczonym terminie. Nie odebranie kompostownika, brak podpisania umowy, brak kontaktu z pracownikiem Referatu Ekologii i Ochrony  Środowiska w terminie do 10 czerwca 2019r. o ewentualnych przeszkodach w jego odebraniu w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z jego przyznania. Kompostownik otrzymają osoby będące na liście rezerwowej.

W celu otrzymania kompostownika prosimy o przybycie osób, którzy złożyli wniosek i jest osobą, która w urzędzie składała deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby te zostaną poinformowany poprzez system sms o konieczności podpisania dokumentów i terminu i miejsca odbioru kompostownika
 
Osoby zamieszkałe w n/w rejonach otrzymują kompostowniki w IV turze:
- w dniu 11.06.2019r. w budynku OSP Męka ul. Torowa 3 będzie zlokalizowany punkt wydawania kompostowników w godz. 9.00-19.00 dla mieszkańców z rejonu:
Rejonu 3: Bagienna, Borek, Herbowa, Paszkiewicza, Podgórze, Sosnowa, Torowa, Uniejowska, Wojsławska
Rejonu 8: Andrzejewskiego, Sternfelda, Błonie, Glinianki, Józefiaka, Kamienna, Kościelna, Mączyńskiego, Nadwarciańska, Obwodowa, Piątkowskiej, Równa, Sienkiewicza, Składowa, Strażacka, Sulimierskiego, Widawska, Złota.
w dniu 11.06.2019r. w budynku OSP Zapusta ul. Ludowa 94 będzie zlokalizowany dodatkowy punkt wydawania kompostowników w godz. 12.00-19.00 dla mieszkańców z rejonu:
Rejonu 1: Błotna, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Dworska, Jarzębinowa, Jesionowa, Kręta, Leszczynowa, Lipowa, Ludowa, Miejska, Modrzewiowa, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Spokojna, Szlachecka, Świerkowa, Topolowa, Wiejska, Zaścianek.
- w dniu 12 czerwca 2019r. wydawanie kompostowników będzie w godz. 8.00 -19.30 na Placu Teatralnym w Sieradzu dla mieszkańców, którzy nie odebrali w wyznaczonych terminach kompostowników z wszystkich rejonów oraz osób, które wnioski o ich otrzymanie złożyli po 27 lutym b.r.
Prosimy mieszkańców o podjęcie jak najszybciej decyzji, czy składacie Państwo wniosek o kompostownik lub przekazanie informacji, iż posiadacie własny. Po 17 czerwca pracownicy PK w Sieradzu rozpoczną akcję dostarczania zaczipowanych brązowych pojemników do zbiórki odpadów kuchennych do poseji, które nie zbierają bioodpadów za pomocą kompostownika. Od 1 lipca 2019r. na terenie miasta Sieradza rozpoczyna się obowiązkowa zbiórka odpadów biodegradowalnych, przy pomocy kompostownika lub dodatkowego pojemnika na bioodpady. Kompostownik jest zapakowany w pudełko kartonowe o wymiarach 95x29x41, w którym znajduje się Instrukcja jego użytkowania i złożenia. Prosimy o przybycie w wyznaczonym terminie.
Dotychczasowy system dotyczący odpadów zielonych (trawa, liście i gałęzie drzew, kora drzew) pozostanie bez zmian. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości można będzie zagospodarować poprzez przekazanie ich we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4 lub do Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Zielonych, funkcjonującego w okresie od marca do listopada zgodnie z harmonogramem.

Może Cię zainteresować

Naklejki to podstawa Komunikaty

Naklejki to podstawa

Coraz bliżej święta... Inne

Coraz bliżej święta...

Wizyta delegacji z Niemiec i Francji Relacje

Wizyta delegacji z Niemiec i Francji

Jakość wody coraz lepsza Komunikaty

Jakość wody coraz lepsza

Komentarze