Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Klucz do nowego jutra

Klucz do nowego jutra

100 mieszkańców Sieradza, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, skorzysta z projektu realizowanego przez Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Sieradzki MOPS podpisał właśnie umowę o dofinansowanie projektu "Klucz do nowego jutra". Ogólna wartość projektu to ponad 1,8 mln zł. Wkład własny, wniesiony w formie zasiłków celowych i okresowych to nieco ponad 274 tys. zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu aktywności społecznej i zawodowej 50 kobiet oraz 50 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wśród tej grupy są bezrobotni, osoby nieaktywne zawodowo (nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy), osoby bierne zawodowo oraz pięć osób z niepełnosprawnością.

Działania realizowane w ramach projektu będą obejmowały m.in. opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, doradztwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, szkolenia komputerowe, kursy prawa jazdy kategorii B, C+E, wysokiej jakości szkolenia zawodowe a także staże. - Wsparcie w projekcie jest kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Długość, intensywność i charakter działań będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, zdiagnozowanych w fazie rekrutacji.
Umiejętności i kompetencje nabywane przez uczestników będą adekwatne do celu projektu i programu przewidzianego dla danego uczestnika. Wsparcie uczestników przyczyni się do ich aktywizacji zawodowej, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia - wyjaśnia Krzysztof Bejmert, dyrektor MOPS Sieradz.

Projekt realizowany będzie do końca 2022 r.

Informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polna 18/20
98-200 Sieradz
tel. 43 827-45-66 lub 43 65-11-402

Zdjęcie poglądowe: Image by StartupStockPhotos from Pixabay

Może Cię zainteresować

Wielkie serducha dla WOŚP! Inne

Wielkie serducha dla WOŚP!

Bezpłatne pojemniki na igły i strzykawki Inne

Bezpłatne pojemniki na igły i strzykawki

Akcja Masz Głos! Inne

Akcja Masz Głos!

Kolejna nitka gazociągu w Sieradzu

Kolejna nitka gazociągu w Sieradzu

Komentarze