Kanał deszczowy ul. Kosynierów Inwestycje 2019

ul. Kosynierów

Opis

Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów w Sieradzu. Wykonawc - „BUD-TRANS”. W ranach zadania zostaną zrealizowane następne prace: - wykonanie robót przygotowawczy i rozbiórkowych nawierzchni ulic i chodników - wykonanie kolektorów deszczowych ze studniami kanalizacyjnymi - wykonanie komory włączeniowej na istniejącym zbiorczym kolektorze deszczowym w ul. Kosynierów - wykonanie regulacji urządzeń w drodze, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury rurami osłonowymi - wykonanie wpustów ulicznych z osadnikami i przykanalikami włączonymi do wybudowanych kolektorów deszczowych - odtworzenie nawierzchni ulic, chodników i zieleńcy Koszt inwestycji to ponad 1,5 mln złotych.

Lokalizacja

Data zakończenia: 30 września 2019

Koszt inwestycji

1500000

Zdjęcie