Post

aktualność

Aktualność Jest dofinansowanie do kogeneracji

Jest dofinansowanie do kogeneracji

Blisko 1,3 mln zł dofinansowania na budowę modułu kogeneracyjnego zdobyło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu

Kogeneracja to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Projekt sieradzkiej spółki obejmuje budowę modułu kogeneracyjny o mocy elektrycznej 0,9 MWe oraz cieplnej 1,1 MWt na gaz ziemny. - Celem inwestycji jest zmniejszenie emisyjności systemu ciepłowniczego w Sieradzu, co ma być efektem zmniejszenia wykorzystania obecnie stosowanych kotłów węglowych oraz właśnie zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji do zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej - tłumaczy Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Środki na inwestycje pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20, dla którego instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszty budowy modułu szacowane są na 4 mln zł.

Być może nie jest to koniec dobrych informacji dla Sieradza, ponieważ na finał oceny merytorycznej czeka jeszcze inny wniosek, dotyczący budowy na ul. Zachodniej ciepłowni geotermalno-biomasowej wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2. – Odwiert badawczy w Sieradzu pokazał, że temperatura wody jest dobra, a jej mineralizacja jest znakomita. Oczekiwania dotyczące odwiertu badawczego potwierdziły się, a w zasadzie są lepsze niż zakładaliśmy  – wyjaśniał na październikowym spotkaniu w Sieradzu Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Przedsięwzięcie to zakłada wybudowanie nowego budynku przeznaczonego wyłącznie na urządzenia i technologię związaną z geotermią. Praca projektowanej ciepłowni opierać się będzie na eksploatacji wody termalnej za pomocą dubletu geotermalnego, tj. systemu dwuotworowego składającego się z otworu eksploatacyjnego (produkcyjnego) oraz zatłaczającego (chłonnego). Ciepłownia geotermalno-biomasowa służyć będzie jako centralne źródło ciepła produkowanego z ciepła geotermalnego. Wspomniany otwór zatłaczający miałby zostać dowiercony w pobliżu istniejącego już odwiertu Sieradz GT-1, który powstał w 2018 r. Jego głębokość ma wynosić ponad 1500 m. Celem planowanej inwestycji jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi oraz poprawę efektywności wykorzystania infrastruktury sieci ciepłowniczej. Wykorzystanie lokalnie dostępnego źródła energii bezpośrednio wpisuje się w szereg polityk sektorowych Polski oraz Unii Europejskiej. – Projekt budowy ciepłowni związany jest z budową modułu kogeneracyjnego. Pozyskanie dotacji na ten drugi cel, jest może dobrym prognostykiem przed rozstrzygnięciami dotyczącymi ciepłowni. Realizacja obu projektów, to ograniczenie zużycia węgla o 85 proc. Tyle bowiem energii cieplnej pozyskiwalibyśmy ze źródeł odnawialnych – podkreśla prezydent.

Warto podkreślić, że w przypadku realizacji wszystkich projektów, modułowość inwestycji (gaz, biomasa, geotermia) pozwoli wykorzystywać każdy z modułów niezależnie od pozostalych.

Przypomnijmy, że wykonany na zlecenie Gminy Miejskiej Sieradz w 2018 roku badawczo-eksploatacyjny otwór geotermalny Sieradz GT-1, pozwolił na zbadanie parametrów wód geotermalnych pod Sieradzem. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą 249 m3/h wody geotermalnej o temperaturze ok. 51,8°C na wypływie i mineralizacji około 2,6 g/dm3. Otwór ten zostanie wykorzystany jako eksploatacyjny (produkcyjny) w pracy przyszłej ciepłowni geotermalno-biomasowej.

Może Cię zainteresować

Budowa ulic Czarnieckiego i Żółkiewskiego Inwestycje

Budowa ulic Czarnieckiego i Żółkiewskiego

Wycieczka dla mieszkańców. Ostatnia w sezonie Komunikaty

Wycieczka dla mieszkańców. Ostatnia w sezonie

Plebiscyt „Sieradzki Wolontariusz roku 2019” Inne

Plebiscyt „Sieradzki Wolontariusz roku 2019”

Konsultacje społeczne - przebudowa drogi Komunikaty

Konsultacje społeczne - przebudowa drogi

Komentarze