Post

aktualność

Aktualność Jak Wam się podoba?

Jak Wam się podoba?


Znamy już wstępny projekt przebudowy ośrodka wypoczynkowego Sieradz-Męka. Po konsultacjach z inwestorem ostateczny projekt ma być gotowy do końca czerwca – zapowiada projektant. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Wartość przebudowy i doposażenia bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w Rudzie szacowana jest na ponad 4,5 miliona złotych, z czego ponad 3 miliony to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VI.2.1 „Rozwój gospodarki turystycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych Sieradza i obszaru Aktywnej Doliny Rzeki Warty do rozwoju gospodarki turystycznej. We wniosku o dofinansowanie, jak i zaproponowanym przez projektanta planie znajduje się m.in.: 14 nowoczesnych domków i kryty basen.
- To jest pewna forma koncepcyjna, która podlega uzgodnieniom wielostronnym, w tym z inwestorem. Ostateczny projekt może się jeszcze różnić od przedstawionego – zaznacza projektantka Jolanta Włodarczyk z Biura Projektowego Moderna.
Przy ścieżkach pojawią się niskie słupki z oświetleniem oraz lampy oświetlające plac zabaw, basen i siłownie. Projekt zakłada modernizację zaplecza sanitarno-higienicznego oraz wyposażenie terenu w media. Wyczyszczone i uporządkowane zostaną pobliskie stawy, powstanie mostek, sauna, ruska bania. Wyremontowane zostaną: boisko, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Turyści będą mogli przyjechać do ośrodka z własnymi przyczepami – przewidziano bowiem miejsca do  karawaningu.
- Jeśli pogoda na to pozwoli, chcielibyśmy by budowa ośrodka ruszyła jeszcze w tym roku. To duży projekt, dlatego zakończenie planowane jest pod koniec przyszłego roku. Wierzę, że nasze oczekiwanie będzie wynagrodzone i sieradzanie, a także turyści spoza naszego regionu otrzymają atrakcyjna ofertę wypoczynkową – mówi Prezydent Sieradza Paweł Osiewała.
 Efektem realizacji projektu będzie poprawa atrakcyjności turystycznej Sieradza i obszaru Aktywnej Doliny Rzeki Warty. 

Może Cię zainteresować

Ekologicznie przed teatrem Relacje

Ekologicznie przed teatrem

Policjanci na wycieczce Relacje

Policjanci na wycieczce

Tydzień Młodych Relacje

Tydzień Młodych

Kamienica na sprzedaż Komunikaty

Kamienica na sprzedaż

Komentarze