Post

aktualność

Aktualność IX sesja Rady Miejskiej. Co w programie?

IX sesja Rady Miejskiej. Co w programie?

W najbliższy czwartek, 25 kwietnia, na kolejnym już posiedzeniu zbiorą się radni miejscy z Sieradza.

Sesja rozpocznie się o godz. 14.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza.

Porządek Sesji:

    Otwarcie Sesji.
    Przedstawienie porządku IX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
    Przyjęcie protokółu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023.
    Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
    - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
    Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
    - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2019.
    Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza.
    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.
    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej – ulicy 3-go Maja w Sieradzu.
    Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Sieradz w roku 2019.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz.
    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu terminu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Sieradzu.
    Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.
    Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Kamienica na sprzedaż Komunikaty

Kamienica na sprzedaż

Wycieczki ekologiczne. Zapraszamy Inne

Wycieczki ekologiczne. Zapraszamy

Festiwalu Recyklingu 2019. Sieradz bierze oddech Komunikaty

Festiwalu Recyklingu 2019. Sieradz bierze oddech

Umowa na Solarisy podpisana Relacje

Umowa na Solarisy podpisana

Komentarze