Post

aktualność

Aktualność IX sesja Rady Miejskiej. Co w programie?

IX sesja Rady Miejskiej. Co w programie?

W najbliższy czwartek, 25 kwietnia, na kolejnym już posiedzeniu zbiorą się radni miejscy z Sieradza.

Sesja rozpocznie się o godz. 14.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza.

Porządek Sesji:

    Otwarcie Sesji.
    Przedstawienie porządku IX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
    Przyjęcie protokółu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023.
    Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
    - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
    Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
    - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2019.
    Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza.
    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.
    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej – ulicy 3-go Maja w Sieradzu.
    Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Sieradz w roku 2019.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz.
    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu terminu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Sieradzu.
    Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.
    Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Skwer po nowemu Inwestycje

Skwer po nowemu

Racjonalnie z wodą Komunikaty

Racjonalnie z wodą

Gwarno i tłoczno na "Zielonym ryneczku" Inwestycje

Gwarno i tłoczno na "Zielonym ryneczku"

Opracują dokumentację na II etap ul. Uniejowskiej Inwestycje

Opracują dokumentację na II etap ul. Uniejowskiej

Komentarze