Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Inwestycje drogowe w trakcie

Inwestycje drogowe w trakcie

    Trwają prace przy kompleksowej przebudowie ul. Żeromskiego oraz przebudowie chodników i parkingów przy ul. 11. Listopada w Sieradzu.

     Na całej długości chodnika na ul. 11 Listopada pojawi się nowa nawierzchnia z kostki brukowej (po lewej stronie drogi, patrząc od wjazdu z alei Grunwaldzkiej). Po prawej stronie ulicy powstanie ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej. Co istotne, inwestycja przewiduje uporządkowanie parkowania w tej części Sieradza. Wzdłuż całej ulicy, oznakowaniem poziomym, wzdłuż krawędzi jezdni wyznaczone zostaną równoległe zatoki postojowe (na całej długości ulicy, po prawej stronie). Po lewej stronie ulicy - dzięki przebudowie istniejących, prostopadłych zatok postojowych - zwiększy się ilość miejsc parkingowych.  W okolicach posesji 18a i 20 powstanie droga wewnętrzna w miejsce istniejącej drogi z płyt betonowych. Także tutaj powstanie chodnik. W ramach inwestycji odtworzone zostaną również tereny zielone. Inwestycja ma zostać zakończona jesienią.

     Jeśli chodzi o ul. Żeromskiego, to zakres prac obejmuje całość drogi, czyli ok. 480 m. W ramach przebudowy powstanie nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 6 m. Po obu jej stronach (na odcinku od skrzyżowania z ulicami Targową/Broniewskiego/Zajęczą do skrzyżowania z ul. Browarek) wykonane zostaną chodniki o szerokości 2 m. Od skrzyżowana z ul. Browarek do ul. Krasawnej, chodnik przewidziano po lewej stronie jezdni. Wzdłuż drogi, pomiędzy szkołą, a ul. Tuwima wybudowana zostanie zatoka parkingowa z prostopadłymi miejscami parkingowymi. Przebudowane zostaną również skrzyżowania z ulicami Partyzantów, Droga Brzezińska i Tuwima. Przebudowany zostanie zjazd na ul. Browarek, gdzie na długości ok. 30 m wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3 m.  Całość prac dopełnią rozwiązania w zakresie budowy oświetlenie, odwodnienia, jak i również nasadzenia zieleni. Zakończenie prac przewidziano na IV kwartał tego roku.

Może Cię zainteresować

Bezpieczeństwo na drodze dla najmłodszych Inne

Bezpieczeństwo na drodze dla najmłodszych

„Wybieraj bezpieczną żywność"

„Wybieraj bezpieczną żywność"

34. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Będzie meta w Sieradzu Sport

34. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Będzie meta w Sieradzu

15.08. Zmiana organizacji ruchu Komunikaty

15.08. Zmiana organizacji ruchu

Komentarze