Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Inwestycje drogowe w trakcie

Inwestycje drogowe w trakcie

    Trwają prace przy kompleksowej przebudowie ul. Żeromskiego oraz przebudowie chodników i parkingów przy ul. 11. Listopada w Sieradzu.

     Na całej długości chodnika na ul. 11 Listopada pojawi się nowa nawierzchnia z kostki brukowej (po lewej stronie drogi, patrząc od wjazdu z alei Grunwaldzkiej). Po prawej stronie ulicy powstanie ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej. Co istotne, inwestycja przewiduje uporządkowanie parkowania w tej części Sieradza. Wzdłuż całej ulicy, oznakowaniem poziomym, wzdłuż krawędzi jezdni wyznaczone zostaną równoległe zatoki postojowe (na całej długości ulicy, po prawej stronie). Po lewej stronie ulicy - dzięki przebudowie istniejących, prostopadłych zatok postojowych - zwiększy się ilość miejsc parkingowych.  W okolicach posesji 18a i 20 powstanie droga wewnętrzna w miejsce istniejącej drogi z płyt betonowych. Także tutaj powstanie chodnik. W ramach inwestycji odtworzone zostaną również tereny zielone. Inwestycja ma zostać zakończona jesienią.

     Jeśli chodzi o ul. Żeromskiego, to zakres prac obejmuje całość drogi, czyli ok. 480 m. W ramach przebudowy powstanie nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 6 m. Po obu jej stronach (na odcinku od skrzyżowania z ulicami Targową/Broniewskiego/Zajęczą do skrzyżowania z ul. Browarek) wykonane zostaną chodniki o szerokości 2 m. Od skrzyżowana z ul. Browarek do ul. Krasawnej, chodnik przewidziano po lewej stronie jezdni. Wzdłuż drogi, pomiędzy szkołą, a ul. Tuwima wybudowana zostanie zatoka parkingowa z prostopadłymi miejscami parkingowymi. Przebudowane zostaną również skrzyżowania z ulicami Partyzantów, Droga Brzezińska i Tuwima. Przebudowany zostanie zjazd na ul. Browarek, gdzie na długości ok. 30 m wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3 m.  Całość prac dopełnią rozwiązania w zakresie budowy oświetlenie, odwodnienia, jak i również nasadzenia zieleni. Zakończenie prac przewidziano na IV kwartał tego roku.

Może Cię zainteresować

Strefa na Zdrowie Polpharmy w Sieradzu Zdrowie

Strefa na Zdrowie Polpharmy w Sieradzu

Spotkanie z dr Tomaszem Oszczędą W Filii nr 1 MBP Kultura

Spotkanie z dr Tomaszem Oszczędą W Filii nr 1 MBP

"Podaj misiowi łapę" Spotkanie sieradzkich DKK Kultura

"Podaj misiowi łapę" Spotkanie sieradzkich DKK

83. rocznica II wojny światowej. Pamiętamy Relacje

83. rocznica II wojny światowej. Pamiętamy

Komentarze