Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Informacja dla uprawnionych odbiorców ciepła

Informacja dla uprawnionych odbiorców ciepła

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw,  stosowne oświadczenie należy złożyć do PEC Sieradz w terminie 21 dni od daty wejścia w życie Ustawy tj. do 11 października 2022 r

Uprawnieni do złożenia oświadczenia są odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 4. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku pali.

Szczegółowe informacje i wzór oświadczenia znajdują się na stronie PEC Sieradz.

Zdjęcie poglądowe: Obraz ri z Pixabay

Może Cię zainteresować

Duża drogowa inwestycja Inwestycje

Duża drogowa inwestycja

Umowa na "rowery" podpisana Inne

Umowa na "rowery" podpisana

Festiwal recyklingu. Nie ma wakacji od segregacji Inwestycje

Festiwal recyklingu. Nie ma wakacji od segregacji

Dobre wieści dla rowerzystów Inne

Dobre wieści dla rowerzystów

Komentarze