Post

aktualność

Aktualność III sesja Rady Miejskiej. Przede wszystkim budżet 2019

III sesja Rady Miejskiej. Przede wszystkim budżet 2019

Budżet 2019 będzie głównym punktem obrad czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.

Obrady rozpoczną się o godz. 14.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1 (13 grudnia).

Porządek sesji:

    Otwarcie Sesji.
    Przedstawienie porządku III Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
    Przyjęcie protokółu z LIX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 - 2018 i I Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023.
    Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
    - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
    Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
    - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2017/2018.
    Raport monitoringowy z wdrażania w 2017 roku strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Sieradza na lata 2014 – 2020.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2018.
    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2019.
    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023.
    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata  2019 – 2023.
    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
    Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.
    Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Zaproś kominiarza Inne

Zaproś kominiarza

Leroy Merlin już działa Inwestycje

Leroy Merlin już działa

Choinka na sieradzkim Rynku Inne

Choinka na sieradzkim Rynku

Strażnicy Miejscy przeszkoleni Relacje

Strażnicy Miejscy przeszkoleni

Komentarze