Post

aktualność

Aktualność III sesja Rady Miejskiej. Przede wszystkim budżet 2019

III sesja Rady Miejskiej. Przede wszystkim budżet 2019

Budżet 2019 będzie głównym punktem obrad czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.

Obrady rozpoczną się o godz. 14.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1 (13 grudnia).

Porządek sesji:

    Otwarcie Sesji.
    Przedstawienie porządku III Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
    Przyjęcie protokółu z LIX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 - 2018 i I Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023.
    Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców
    - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
    Informacja Prezydenta Miasta Sieradza
    - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2017/2018.
    Raport monitoringowy z wdrażania w 2017 roku strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Sieradza na lata 2014 – 2020.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2018.
    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2019.
    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023.
    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata  2019 – 2023.
    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
    Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.
    Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Płukanie sieci wodociągowej Komunikaty

Płukanie sieci wodociągowej

Rozpoczęły się prace na Koliba i Wnuka Inwestycje

Rozpoczęły się prace na Koliba i Wnuka

Sieradz lubię TV - 12.05.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 12.05.2020

Remonty dróg i chodników w 2020 Inwestycje

Remonty dróg i chodników w 2020

Komentarze