Post

aktualność

Aktualność II sesja Rady Miejskiej

II sesja Rady Miejskiej

W czwartek, 29 listopada, na drugiej w nowej kadencji sesji spotkają się miejscy radni.

Sesja rozpocznie się o godz. 17.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1.

Porządek Sesji:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku II Sesji.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sieradzu i ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018 - 2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Sieradzu i ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018 - 2023.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Sieradza.
  9. Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.
  10. Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Efektywne wykorzystanie wód opadowych - ankieta Komunikaty

Efektywne wykorzystanie wód opadowych - ankieta

Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej Komunikaty

Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej

Spotkanie noworoczne i nagrody Prezydenta Sieradza Relacje

Spotkanie noworoczne i nagrody Prezydenta Sieradza

Przedszkoliada z Kangurem Sport

Przedszkoliada z Kangurem

Komentarze