Post

aktualność

Aktualność II sesja Rady Miejskiej

II sesja Rady Miejskiej

W czwartek, 29 listopada, na drugiej w nowej kadencji sesji spotkają się miejscy radni.

Sesja rozpocznie się o godz. 17.00, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1.

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku II Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sieradzu i ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018 - 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Sieradzu i ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018 - 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Sieradza.
 9. Sprawy różne, komunikaty i oświadczenia.
 10. Zakończenie obrad.

Może Cię zainteresować

Absolutorium dla prezydenta Sieradza Relacje

Absolutorium dla prezydenta Sieradza

NAGRODY I STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH Edukacja

NAGRODY I STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół Inne

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół

Bezpłatne wycieczki do Bełchatowa Komunikaty

Bezpłatne wycieczki do Bełchatowa

Komentarze