Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Historyczny sukces uczniów SP 9 w Sieradzu

Historyczny sukces uczniów SP 9 w Sieradzu

Bardzo dobrze spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Sieradzu na Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów”. 

Etap wojewódzki konkursu odbył się w XXVI LO w Łodzi. Do  konkursu zakwalifikowało się,  wygrywając etap rejonowy, 3 uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu. Chłopcy i tym razem i tym razem spisali się znakomicie. Tytuł laureata uzyskał Maciej Kaleta z klasy 4b, a uczniowie klasy 6a: Wojciech Jadwiszczak i Michał Szewczyk uzyskali tytuły finalistów tego konkursu. Uczniów do konkursu przygotował pan Michał Bartosik – nauczyciel historii.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny i Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” jest przedsięwzięciem o wieloletniej tradycji. Swoją tematyką obejmuje historię Polski i dzieje oręża polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, falerystyki, formacji wojskowych oraz ich dowódców.

Organizatorem i ogólnopolskim koordynatorem konkursu jest Mazowiecki Kurator Oświaty we współpracy z wszystkimi pozostałymi Kuratorami Oświaty. Patronat nad konkursem sprawują m.in.: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Współorganizatorami Konkursu są: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta” w Płocku oraz Muzeum Wojska Polskiego.

Może Cię zainteresować

Duża drogowa inwestycja Inwestycje

Duża drogowa inwestycja

CPK. Regionalne centrum przesiadkowe w Sieradzu Inne

CPK. Regionalne centrum przesiadkowe w Sieradzu

Uśmiech świata. Wystawa fotografii Elżbiety Dzikowskiej W obiektywie

Uśmiech świata. Wystawa fotografii Elżbiety Dzikowskiej

Narodowe Czytanie Nad Niemnem w SP 10 Edukacja

Narodowe Czytanie Nad Niemnem w SP 10

Komentarze