Post

Harmonogram projektuPracuj u siebie! - edycja 2019Co zrobić, aby otrzymać dotację:
1)    Upewnij się, że spełniasz warunki udziału w projekcie (w zakładce „Rekrutacja” zobacz kto może być uczestnikiem projektu, zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości).
2)    W terminie naboru prześlij na adres wskazany w zakładce „Biuro projektu” Formularz rekrutacyjny (lub osobiście złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradz lub prześlij podpisany skan formularza na adres mailowy: pracuj@sieradz.eu). W formularzu oprócz danych osobowych, będziesz musiał/a przedstawić zakres działania swojej firmy, potencjalnych klientów, kontrahentów, na co chciałbyś/abyś przeznaczyć dotację, uzasadnić jakie zamierzasz podjąć kroki, aby firma utrzymała się jak najdłużej na rynku.
3)     Po ocenie formalnej i merytorycznej Twojego formularza i pomysłu na biznes, zostaniesz zaproszony/a na rozmowę z doradcą zawodowym. Doradca zweryfikuje czy masz predyspozycje do samodzielnego prowadzenia własnej firmy.
4)    Następnie utworzona zostanie wstępna lista uczestników/czek projektu (28 osób), a po uwzględnieniu odwołań i zaakceptowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - ostateczna lista 30 osób, które zakwalifikują się do projektu.

Jak wygląda proces otrzymania środków na uruchomienie działalności gospodarczej:
1)    Jeśli znajdziesz się wśród 30 osób zakwalifikowanych do projektu, będziesz zobowiązany/a do uczestniczenia w szkoleniach z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Za okres udziału w zajęciach (4 dni po 8 godzin) przyznane zostanie stypendium szkoleniowe.
2)    Po zakończeniu szkoleń będziesz musiał/a przygotować biznes plan, w którym doprecyzujesz swój pomysł na działalność gospodarczą. Do Twojej dyspozycji będzie doradca, który podczas spotkań indywidualnych pomoże opracować Ci ten dokument.
3)    Następnie 30 biznesplanów ocenianych będzie przez ekspertów zewnętrznych, którzy ostatecznie wyłonią 24 osoby uprawnione do otrzymania dotacji w wysokości 23.050,00 zł na uruchomienie firmy.
4)    Wszystkie te osoby (tzn. 24 uczestników/czek) co miesiąc przez rok czasu otrzymywać będą dodatkowo 2.250,00 zł na pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Szczegółowy harmonogram wsparcia zostanie udostępniony po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi „Regulaminu rekrutacji” oraz „Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości”