Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Harmonogram - pracuj u siebie 2021

AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
HARMONOGRAM
REKRUTACJA
SZKOLENIA
WSPARCIE FINANSOWEBIURO PROJEKTUPracuj u siebie! - edycja 2021

Planowany harmonogram działań*:

 1. rekrutacja do projektu – przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych (X-XI 2021)
 2. weryfikacja pomysłu biznesowego – ocena formularzy rekrutacyjnych (XI 2021)
 3. weryfikacja predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – rozmowa z doradcą zawodowym (XI-XII 2021)
 4. wyniki rekrutacji (XII 2021)
 5. składanie odwołań od wyników rekrutacji (XII 2021)
 6. rozpatrzenie odwołań (I 2022)
 7. przesłanie do akceptacji wstępnych list uczestników/czek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (I 2022)
 8. ostateczna lista 35 uczestników/czek (I 2022)
 9. przeprowadzenie szkoleń grupowych (II 2022)
 10. przeprowadzenie szkoleń indywidualnych (II 2022)
 11. przygotowywanie biznesplanów (II-III 2022)
 12. składanie biznesplanów (III 2022)
 13. ocena biznesplanów (III 2022)
 14. wyniki z oceny biznesplanów (III 2022)
 15. składanie odwołań od wyników oceny biznesplanów (IV 2022)
 16. rozpatrzenie odwołań (IV 2022)
 17. przesłanie do akceptacji wstępnych list osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (IV 2022)
 18. ostateczna lista 28 osób otrzymujących wsparcie na założenie działalności gospodarczej (IV 2022)
 19. rejestracja działalności gospodarczej (V 2022)
 20. zawarcie umów i wypłata wsparcia jednorazowego w wysokości 23.050 zł (V 2022)
 21. wypłata co miesięcznego wsparcia finansowego w wysokości max. 2.500 zł (V 2022 - IV 2023)
 22. kontrola prowadzonej przez uczestników/czki działalności gospodarczej (IX-X 2022)
 23. rozliczenie przyznanego wsparcia finansowego (V 2023)

* harmonogram może ulegać zmianom