Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Harmonogram - pracuj u siebie 2021

AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
HARMONOGRAM
REKRUTACJA
SZKOLENIA
DOTACJE
BIURO PROJEKTUPracuj u siebie! - edycja 2021

Planowany harmonogram działań*:

 1. rekrutacja do projektu – przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych (X-XI 2021)
 2. weryfikacja pomysłu biznesowego – ocena formularzy rekrutacyjnych (XI 2021)
 3. weryfikacja predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – rozmowa z doradcą zawodowym (XI-XII 2021)
 4. wyniki rekrutacji (XII 2021)
 5. składanie odwołań od wyników rekrutacji (XII 2021)
 6. rozpatrzenie odwołań (XII 2021)
 7. przesłanie do akceptacji wstępnych list uczestników/czek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (XII 2021)
 8. ostateczna lista 30 uczestników/czek (I 2022)
 9. przeprowadzenie szkoleń grupowych (I 2022)
 10. przeprowadzenie szkoleń indywidualnych (I 2022)
 11. przygotowywanie biznesplanów (I-II 2022)
 12. składanie biznesplanów (II 2022)
 13. ocena biznesplanów (II 2022)
 14. wyniki z oceny biznesplanów (II 2022)
 15. składanie odwołań od wyników oceny biznesplanów (II 2022)
 16. rozpatrzenie odwołań (II 2022)
 17. przesłanie do akceptacji wstępnych list osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (II 2022)
 18. ostateczna lista 24 osób otrzymujących dotację na założenie działalności gospodarczej (III 2022)
 19. rejestracja działalności gospodarczej (III 2022)
 20. zawarcie umów i wypłata dotacji jednorazowej 23.050 zł (III 2022)
 21. wypłata co miesięcznego wsparcia finansowego w wysokości max. 2.500 zł (IV 2022 - III 2023)
 22. kontrola prowadzonej przez uczestników/czki działalności gospodarczej (IX 2022)
 23. rozliczenie przyznanego wsparcia finansowego (III 2023)

* harmonogram może ulegać zmianom