Post

aktualność

Aktualność Efektywne wykorzystanie wód opadowych - ankieta

Efektywne wykorzystanie wód opadowych - ankieta

Zachęcamy mieszkańców Sieradza do wypełnienia zamieszczonej poniżej krótkiej ankiety, która pozwoli na ocenę możliwości udziału mieszkańców Miasta w projekcie ekologicznym, w który można uzyskać dotację do wysokości 5000 zł lub do 70% dofinansowania do budowy:
- przydomowych ogrodów deszczowych;
- studni chłonnych;
- naziemnych i podziemnych zbiorników na wody opadowe;
- muld chłonnych;

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi planuje uruchomienie programu mającego zwiększyć efektywne i oszczędne wykorzystywanie zasobów wód opadowych.

W programie uczestniczyć będą mogli mieszkańcy będący właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub innymi użytkownikami nieruchomości posiadającymi tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane, na okres realizacji zadania nie krótszy niż 3 lata od jego zakończenia.

Zmiany klimatu wymuszają poszukiwanie rozwiązań wpływających na poprawę środowiska w mieście i pozwalających na tworzenie przyjaznego mikroklimatu, a jednocześnie odciążających miejskie kanalizacje deszczowe poprzez magazynowanie wody opadowej lub spowolnienie jej odpływu do kanalizacji, bądź ponowne wykorzystanie (recykling wody opadowej). Efektywne gromadzenie
i wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych będzie również zapobiegać nasilającym się w regionie skutkom suszy i stepowienia regionu.


Image by 955169 from Pixabay

Może Cię zainteresować

To pewne. Budowa ronda w przyszłym roku Inwestycje

To pewne. Budowa ronda w przyszłym roku

Strażnicy Miejscy pomogli odnaleźć zgubę Inne

Strażnicy Miejscy pomogli odnaleźć zgubę

Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej Komunikaty

Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej

Pracuj u siebie. Zgłoszenie tylko do piątku Inne

Pracuj u siebie. Zgłoszenie tylko do piątku

Komentarze