Post

fundusz zewnętrzny

Aktywna tablica Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz Zakup cylindra rozpierającego Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu Muzyka w dawnym Sieradzu Modernizacja pływalni Likwidacja barier SP nr 8 Lepszy start w przyszłość Festyn Sieradzki Termomodernizacja SP nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego Budowa sali przy SP nr 6 Likwidacja barier w przedszkolu nr 6 Sieradz - moja mała ojczyzna - Przedszkole nr 6 Razem bezpieczniej O czym szumią stare drzewa Przebudowa boiska Radosna Szkoła 2009-2011 Schetynówki Ogródek Misia Uszatka Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza Razem u progu dorosłości Tydzień Edukacji Globalnej Zwiększenie potencjału technicznego w celu ograniczenia skutków zagrożeń środowiskowych na terenie miasta Sieradza Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 Świat ma inne propozycje Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny Przyrodniczy ogród zmysłów Magiczny Ogród Utworzenie eko-pracowni w Gimnazjum nr 2 Korzenie muzyki z sieradzkiego Pielęgnacja zadrzewienia Parku Staromiejskiego oraz ulicy Wolskiej Sieradzu Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 6 w Sieradzu Utworzenie ogródka dydaktycznego Przedszkole nr 4 w Sieradzu Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu "Ogród pełen tajemnic" w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu Tajemnice ekologii - ekopracownia w SP nr 10 Utworzenie ekopracowni w SP nr 9 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu "Tajemniczy ogród" przy Przedszkolu nr 15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej SPI nr 8 w Sieradzu – etap II Książki naszych marzeń Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II Przebudowa ul. Żabia Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu Sieradzkie Wrota Czasu Sprzęt dla OSP z Urzędu Marszałkowskiego rozpieracz ramieniowy Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 Utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 Poprawa jakości powietrza w Sieradzu Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu Dialog z przyrodą - ekopracownia NIE dla hejtu w Sieradzu Utworzenie eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 Mieć zielony dom Utworzenie punktu dydaktycznego pn.”Zacisze Krasnala Hałabały – przez sztukę do ekologii” przy Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek Brzechwy” przy Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolny ekozakątek” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu

Droga do sukcesu

Cel projektu: zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród 414 uczennic i 361 uczniów, podniesienie kompetencji 84 nauczycielek i 14 nauczycieli oraz poprawa jakości procesu kształcenia w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu w okresie od 1.09.2018r. do 30.06.2020r.

Zakres:
•    udział nauczycieli w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu informatyki, terapii pedagogicznej, arteterapii, surdopedagogiki i tyflopedagogiki, logopedii, integracji sensorycznej, terapii metodą EEG-Biofeedback, z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, profilaktyki i terapii muzycznej, nauczania przez eksperymentowanie, tworzenia prezentacji multimedialnych, pracy w arkuszu kalkulacyjnym;
•    niemal 5 tysięcy godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych (terapeutycznych, logopedycznych, psychoedukacyjnych, muzykoterapii)
•    zakup ponad tysiąca pomocy dydaktycznych, w tym dywany interaktywne, zestawy chemiczne, oprogramowania do nauki języków, klocki do nauki programowania, plansze naukowe, nowoczesne mikroskopy, sprzęt do Biofeedback
•    wyposażenie sali do przedmiotów przyrodniczych, informatycznych (biurka, krzesła, fotorolety, stojaki na mapy, laptopy z oprogramowaniem, tablice multimedialne, wizualizery, programy multimedialne, aparaty fotograficzne) wraz z adaptacją i remontem sali przyrodniczej (zlewy, wykładziny, malowanie ścian)
•    organizacja warsztatów wyjazdowych, uzupełniających koło młodego przedsiębiorcy oraz zajęcia psychoedukacyjne

Wartość projektu: 1.100.964,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 1.023.896,52 PLN

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny

Nr umowy o dofinansowanie: RPLD.11.01.02-10-0045/18-00