Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Dotacje - pracuj u siebie 2021


AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
HARMONOGRAM
REKRUTACJA
SZKOLENIA
DOTACJE
BIURO PROJEKTU


Pracuj u siebie! - edycja 2021


Dotacje na rozpoczęcie działalności w wysokości 23.050,00 zł otrzymają maksymalnie 24 osoby. Wsparcie finansowe może być wydatkowane wyłącznie w sposób zgodny z zaakceptowanym biznesplanem. Może być przeznaczone na pokrycie wydatków  inwestycyjnych (m.in. składników majątku trwałego, kosztów prac remontowych i budowlanych), zakup środków obrotowych (do wysokości 40% wartości jednorazowej dotacji) oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Pomoc ta nie może być wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności. Wypłata środków nastąpi po zarejestrowaniu firmy i złożeniu zabezpieczenia (weksel). Dotacja będzie musiała zostać wykorzystana do 3 mies. od jej otrzymania. Uczestnik/czka zobowiązany/a będzie do prowadzenia działalności przez minimum 12 miesięcy począwszy od dnia faktycznego jej rozpoczęcia.

Uczestnik/czka projektu nie będzie zobowiązany/a do wniesienia wkładu własnego.

Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości max. 2.500,00 zł/mies./os. (w zależności od wskazanych potrzeb) będzie udzielone wszystkim uczestnikom/czkom przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy – na podstawie ocenionych biznesplanów.

Wsparcie (w kwotach netto) będzie przyznane na pokrycie niezbędnych bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności tzn.: składki ZUS, czynsz, eksploatacja pomieszczeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi księgowe, wydatki na działania informacyjno – promocyjne, drobne materiały biurowe, doradztwo prawne, opłaty za prowadzenie konta bankowego, ubezpieczenie osobiste i majątkowe prowadzonej działalności, najem/dzierżawa maszyn i urządzeń wykorzystywanych w działalności, koszty utrzymania samochodów firmowych jednak w wysokości nie większej niż średnio 1.000 zł/mies. – czyli łącznie max. 12.000 zł (m.in. koszty paliwa, ubezpieczenie samochodu, koszty eksploatacyjne).

Rozliczanie wydatków związanych z utrzymaniem samochodu na potrzeby działalności gospodarczej musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Ze wsparcia pomostowego w pierwszej kolejności muszą być pokrywane wydatki związane z obowiązkowymi składkami ZUS.

Środki pieniężne otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego nie będą mogły być przeznaczone na zakup środków trwałych, materiałów do produkcji, materiałów z przeznaczeniem na sprzedaż.

 

 

Szczegółowe informacje zostaną udostępnione po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi „Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości”