Post

aktualność

Aktualność Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przypominamy, że Miasto Sieradz przygotowuje wniosek o dofinansowanie projektu, który umożliwi pozyskanie dofinansowania osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie własnej firmy.

Obecnie prowadzimy badanie ankietowe wśród mieszkańców powiatu sieradzkiego, które pomoże nam zidentyfikować bariery i potrzeby takich osób i tym samym poprawnie opracować dokumentację aplikacyjną.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo), które jednocześnie należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby niepełnosprawne,

- osoby o niskich kwalifikacjach

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby po 50 roku życia

- kobiety.

W przypadku pozyskania dofinansowania, Miasto Sieradz udzielać będzie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a w uzasadnionych przypadkach także wsparcia finansowego pomostowego, które służyć będzie pokryciu bieżących wydatków w początkowym okresie prowadzenia firmy (np. czynsz, ZUS, podatki).

Wypełnione ankiety można przesyłać na adres: pracuj@umsieradz.pl lub złożyć osobiście w pokoju nr 38 Urzędu Miasta Sieradza (II piętro).

Na ankiety czekamy do 13 listopada b.r.

Ankieta

Może Cię zainteresować

Casting dla tancerzy Komunikaty

Casting dla tancerzy

11 listopada w Sieradzu Relacje

11 listopada w Sieradzu

Ogrzewalnia dla bezdomnych Relacje

Ogrzewalnia dla bezdomnych

Szkatuła Krasnala Edukacja

Szkatuła Krasnala

Komentarze