Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

Dotacja na założenie działalność gospodarczejPracuj u siebie! - edycja 2019Dotacje na rozpoczęcie działalności w wysokości 23.050,00 zł otrzymają maksymalnie 24 osoby. Wsparcie finansowe może być wydatkowane wyłącznie w sposób zgodny z zaakceptowanym biznesplanem. Może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych (m.in. środki transportu, majątek trwały, prace remontowe) oraz na środki obrotowe, które będą uzasadnione i niezbędne dla prowadzenia działalności. Kwota aktywów obrotowych nie będzie mogła przekroczyć 40% wartości wsparcia. Pomoc nie może być wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności. Wypłata środków nastąpi po zarejestrowaniu firmy i złożeniu zabezpieczenia (weksel). Dotacja będzie musiała zostać wykorzystana do 3 mies. od jej otrzymania. Uczestnik/czka zobowiązany/a będzie do prowadzenia działalności przez minimum 12 miesięcy począwszy od dnia faktycznego jej rozpoczęcia.

Uczestnik/czka projektu nie będzie zobowiązany/a do wniesienia wkładu własnego.

Dokumenty do pobrania: