Post

aktualność

Aktualność Dokumentacja wykonana

Dokumentacja wykonana

Zakończono przygotowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów wraz z odgałęzieniem w kierunku ul. Partyzantów.

Dokumentację przygotował Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "Primeko" z Kalisza. Koszt przygotowania dokumentacji to 19.680 zł.  Zakres robót przewidziany niniejszym projektem obejmuje budowę kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami odwadniającymi nawierzchnię jezdni oraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej przecinającego ul. Kosynierów. 
Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w celu umożliwienia odwodnienia ulicy: Kosynierów, Targowej i ks. A. Leśniewskiego. Odwodnienie ulicy będzie zrealizowane za pomocą wpustów deszczowymi z przykanalikami. Projektowany kolektor znajdować się będzie w całości w pasie drogowym oraz na gruntach miejskich.

Może Cię zainteresować

Sieradz lubię TV - 27.05.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 27.05.2020

Sieradz lubię TV - 23.06.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 23.06.2020

Wiemy, kto wykona projekt przebudowy SCK Inwestycje

Wiemy, kto wykona projekt przebudowy SCK

Ostrzeżenie przed burzami Komunikaty

Ostrzeżenie przed burzami

Komentarze