Post

aktualność

Aktualność Dokumentacja na rondo gotowa

Dokumentacja na rondo gotowa

Firma Niwella z Bełchatowa zakończyła opracowywanie dokumentacji projektowej budowy ronda w miejscu skrzyżowania ulic Jana Pawła II, 1.Maja oraz  3.Maja.

- To bardzo dobra informacja dla mieszkańców, bo przybliża do tak oczekiwanej budowy ronda na tym skrzyżowaniu. Projekt przekazany już został do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Będziemy wnioskować o to, by realizacja inwestycji została wpisana do przyszłorocznego budżetu Województwa. Jesteśmy też oczywiście, jako Miasto gotowi do rozmów na temat finansowego wsparcia Urzędu Marszałkowskiego w budowie ronda – wyjaśnia Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. 
Cały proces przygotowywania kompleksowej dokumentacji (sam projekt gotowy był już wiosną tego roku) wydłużył się ze względu na niezbędne ustalenia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi i Starostwem Powiatowym w Sieradzu.  
Budowę ronda determinuje przede wszystkim konieczność poprawy bezpieczeństwa. Rondo ma wymusić na kierowcach zmniejszenie prędkości na dojeździe do skrzyżowania, przy jednoczesnym zachowaniu płynności ruchu a także przejazdu pojazdów ciężarowych z przyczepami i autobusów. 
Na dojazdach do ronda zaprojektowano wysepki kanalizujące ruch. Jezdnia będzie wykonana z nawierzchni bitumicznej, chodniki oraz ciągi rowerowo-piesze z wibroprasowanej kostki betonowej. 
Budowa ronda planowana jest w 2019 r.

Krótka historia…

  • 25.07.2017 - Zawarcie  umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Miasto Sieradz, w której planowany termin realizacji dokumentacji na budowę ronda określono 30.03.2018r.,
  • 16.08.2017r. otwarcie ofert  z pierwszego przetargu, zamówienie unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty (134.685,00 zł) przewyższała kwotę, którą Urząd Miasta zamierzał przeznaczyć na realizacje zadania (100.000,00 zł),
  • 13.09.2017r. otwarcie ofert w drugim postępowaniu – cena 123.615,00 zł, NIWELLA Bełchatów,
  • 12.10.2017r. podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji,
  • zmiana terminu wykonania umowy na 30.06.2018r. Ze względu na długotrwałe procedury związane z przygotowaniem i uzgodnieniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich propozycji podziału działek przewidzianych pod realizację inwestycji,
  • pismem z dnia 11.06.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu negatywnie opiniuje projekt czasowej organizacji ruchu,
-  25.06.2018r. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na 28.09.2018r. Ze względu na dezaktualizację mapy do celów projektowych spowodowaną dokonaniem podziału działki przez Województwo Łódzkie, a przez to konieczność wykonania  nowej mapy.

Może Cię zainteresować

Drogowe inwestycje: Starowarcka i nowa ulica Inwestycje

Drogowe inwestycje: Starowarcka i nowa ulica

E-dowody Komunikaty

E-dowody

WOŚP 2019. Sieradzanie z wielkim sercem Relacje

WOŚP 2019. Sieradzanie z wielkim sercem

Orszak Trzech Króli Inne

Orszak Trzech Króli

Komentarze