Post

aktualność

Aktualność Dokumentacja na rondo gotowa

Dokumentacja na rondo gotowa

Firma Niwella z Bełchatowa zakończyła opracowywanie dokumentacji projektowej budowy ronda w miejscu skrzyżowania ulic Jana Pawła II, 1.Maja oraz  3.Maja.

- To bardzo dobra informacja dla mieszkańców, bo przybliża do tak oczekiwanej budowy ronda na tym skrzyżowaniu. Projekt przekazany już został do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Będziemy wnioskować o to, by realizacja inwestycji została wpisana do przyszłorocznego budżetu Województwa. Jesteśmy też oczywiście, jako Miasto gotowi do rozmów na temat finansowego wsparcia Urzędu Marszałkowskiego w budowie ronda – wyjaśnia Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. 
Cały proces przygotowywania kompleksowej dokumentacji (sam projekt gotowy był już wiosną tego roku) wydłużył się ze względu na niezbędne ustalenia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi i Starostwem Powiatowym w Sieradzu.  
Budowę ronda determinuje przede wszystkim konieczność poprawy bezpieczeństwa. Rondo ma wymusić na kierowcach zmniejszenie prędkości na dojeździe do skrzyżowania, przy jednoczesnym zachowaniu płynności ruchu a także przejazdu pojazdów ciężarowych z przyczepami i autobusów. 
Na dojazdach do ronda zaprojektowano wysepki kanalizujące ruch. Jezdnia będzie wykonana z nawierzchni bitumicznej, chodniki oraz ciągi rowerowo-piesze z wibroprasowanej kostki betonowej. 
Budowa ronda planowana jest w 2019 r.

Krótka historia…

  • 25.07.2017 - Zawarcie  umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Miasto Sieradz, w której planowany termin realizacji dokumentacji na budowę ronda określono 30.03.2018r.,
  • 16.08.2017r. otwarcie ofert  z pierwszego przetargu, zamówienie unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty (134.685,00 zł) przewyższała kwotę, którą Urząd Miasta zamierzał przeznaczyć na realizacje zadania (100.000,00 zł),
  • 13.09.2017r. otwarcie ofert w drugim postępowaniu – cena 123.615,00 zł, NIWELLA Bełchatów,
  • 12.10.2017r. podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji,
  • zmiana terminu wykonania umowy na 30.06.2018r. Ze względu na długotrwałe procedury związane z przygotowaniem i uzgodnieniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich propozycji podziału działek przewidzianych pod realizację inwestycji,
  • pismem z dnia 11.06.2018r. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu negatywnie opiniuje projekt czasowej organizacji ruchu,
-  25.06.2018r. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na 28.09.2018r. Ze względu na dezaktualizację mapy do celów projektowych spowodowaną dokonaniem podziału działki przez Województwo Łódzkie, a przez to konieczność wykonania  nowej mapy.

Może Cię zainteresować

COVID-19. Sztab kryzysowy w związku z sytuacją w sieradzkim szpitalu Komunikaty

COVID-19. Sztab kryzysowy w związku z sytuacją w sieradzkim szpitalu

Rusza program "Moja woda" Komunikaty

Rusza program "Moja woda"

Modernizacja oświetlenia na ul. Piastowskiej Inwestycje

Modernizacja oświetlenia na ul. Piastowskiej

Sześćiu chętnych na budowę sali przy SP4 Inwestycje

Sześćiu chętnych na budowę sali przy SP4

Komentarze