Post

aktualność

Aktualność Dofinansowanie na budowę dróg w Sieradzu

Dofinansowanie na budowę dróg w Sieradzu


Ponad 2,5 mln zł - tyle wyniesie dofinansowanie na budowę ulic Nowej, Szkolnej, Żwirowej i drogi na Górce Kłockiej. Paweł Osiewała, prezydent Sieradza, w łódzkim Urzędzie Wojewódzkim podpisał umowy na wsparcie finansowe inwestycji.

- Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stało się rzeczywistością. To są duże inwestycje, które z jednej strony zwiększają atrakcyjność miejskiej strefy gospodarczej na Górce Kłockiej, a z drugiej strony są odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, jak to ma miejsce w przypadku ulic Szkolnej, Nowej i Żwirowej - mówi Paweł Osiewała.

Budowa ciągu ulic Nowa Szkolna, Żwirowa zrealizowana zostanie do końca lipca 2021 roku. Zakres prac obejmuje budowę dróg, chodników, zjazdów do posesji, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz oznakowania pionowego. Całość prac to koszt ponad 5 milionów złotych. Znaczącą część wydatków, bo prawie 2,5 mln stanowić będą koszty budowy kanalizacji deszczowej poza pasem drogowym wszystkich wymienionych ulic. Jej wykonanie warunkuje przeprowadzenie inwestycji drogowej. Natomiast wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 1.419.850 zł i stanowi 50 proc. wydatków kwalifikowanych.
- Inwestycja pełni istotną funkcję komunikacyjną dla dzielnicy Monice w Sieradzu. Usytuowana jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowo-handlowej oraz w obszarze terenów rolnych. Przy budowanych ulicach zlokalizowane są firmy oraz znajdują się tereny na których prowadzona jest produkcja rolna - wyjaśnia prezydent.

Dofinansowanie na budowę drogi na Górce Kłockiej to ponad milion dwieście tysięcy złotych. Realizacja prawie 500 metrowej drogi ma się zakończyć do końca 2020 roku. Wykonawcą w systemie: zaprojektuj-wybuduj jest firma Bud Trans z Sieradza. Oprócz drogi, wykonawca wybuduje chodnik, ścieżkę rowerową, zapewni oświetlenie led i odprowadzenie wód deszczowych. Przy ul. Górka Kłocka powstaną także dwie zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych. Całość prac to koszt prawie 3 milionów złotych.
Górka Kłocka to strategiczna ulica z punktu widzenia inwestycji w mieście. Jej budowa zwiększy dostępność do terenów inwestycyjnych, przez co zwiększy atrakcyjność pobliskich nieruchomości dla potencjalnych inwestorów mogących zapewnić nowe miejsca pracy. Poprawi bezpieczeństwo i ułatwi dostęp dla użytkowników, którzy korzystają z niej by dojechać do już istniejących tu zakładów produkcyjnych.

Może Cię zainteresować

Sieradz lubię TV - 18.05.2020 Inne

Sieradz lubię TV - 18.05.2020

Pomoc dla NGO Inne

Pomoc dla NGO

Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Sieradza Komunikaty

Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Sieradza

Przetarg na remont trzech ulic Inwestycje

Przetarg na remont trzech ulic

Komentarze