Strefa mieszkańca!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Post

aktualność

Aktualność Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za 2020

Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za 2020


Na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 130,1349) ustawodawca dokonał nowelizacji ustawy  o samorządzie gminnym. Wprowadzony został m. innymi zapis art. 28 aa* dotyczący sporządzenia i przedstawienia przez prezydenta miasta - radzie miasta do dnia  31 maja każdego roku raportu o stanie gminy. Raport jest podsumowaniem działalności prezydenta w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, budżetu obywatelskiego i uchwał rady miasta. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą brać również udział mieszkańcy na zasadach określonych w ustawie.
                                                                                                     

W związku z powyższym  informujemy o możliwości zgłaszania się do udziału  w debacie nad stanem gminy Miasto Sieradz. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Sieradza  Pl.  Wojewódzki  1  w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenie musi być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym zwołaną sesję Rady Miejskiej w Sieradzu w porządku, której ma być przedstawiony raport.

 
Podczas sesji, na której prowadzona jest debata nad raportem, mieszkańcy są dopuszczani do głosu w kolejności wynikającej z terminu złożenia pisemnego zgłoszenia. W debacie  może zabrać głos 15 mieszkańców.

Kontakt tel. w spr. zgłoszeń (pytania)  43 82 66 129  / 130

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Zgłoszenie do udziału w dyskusji nad Raportem o stanie gminy Miasto Sieradz za 2020 rok 18.05.2021 pdf 646,09 KB 16

Może Cię zainteresować

Rowerowa Stolica Polski. Kręcimy dalej Sport

Rowerowa Stolica Polski. Kręcimy dalej

Śniadanie wielkanocne Inne

Śniadanie wielkanocne

Dofinansowanie do turystyki i krajoznawstwa Komunikaty

Dofinansowanie do turystyki i krajoznawstwa

Uwaga na burze z gradem! Komunikaty

Uwaga na burze z gradem!

Komentarze