Post

Program Czyste powietrze


 „Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Realizacja programu: 2018-2029

Formy dofinansowania

·         Dotacja
·         Pożyczka
·         Dotacja i pożyczka

Kwota dofinansowania

·         Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.
·         Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
·         Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

    Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.
    Docieplenie przegród budowlanych.
    Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
    Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
    Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dla budynków zlokalizowanych na terenie Sieradza mieści się w Urzędzie Miasta Sieradz – II piętro pokój 47, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. Osobą wskazaną do kontaktu jest Magdalena Chrzanowska, tel. (43) 826 61 47, e-mail: czystepowietrze@sieradz.eu.

Zakres działalności Punktu:

- przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
- pomoc w przygotowaniu wniosku wraz z Wnioskodawcą pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
- weryfikacja wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami,
- pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
- doradztwo w zakresie programu Czyste Powietrze.Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Czyste powietrze - co jest potrzebne do złożenia wniosku? 28.10.2019 pdf 591,85 KB 146